Elinikäisen ohjauksen verkkolehti

Huom! Verkkolehti on arkistoitu, siihen ei tuoteta enää uutta sisältöä
22.3.2023

Julkaisualustamme uudistuu

22.3.2023
Uutisia

Elinikäisen ohjauksen verkkolehden julkaisualusta uudistuu Jyväskylän ammattikorkeakoulun laajan julkaisusivustojen uudistuksen myötä vuoden 2023 aikana. Julkaiseminen elinikäisen ohjauksen ja jatkuvan oppimisen teemoista jatkuu täysin uudella sivustolla ja jatkossa löydät samasta kanavasta julkaisujamme myös muista teemoista!

29.8.2023

Yrittäjä, älä jää yksin murehtimaan – on parempia vaihtoehtoja oman osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseen

29.8.2023
Dialogisuus Ohjauksen kehittäminen ja hankkeet Yhteistyössä

Nykypäivänä nopeasti muuttuvat osaamisvaatimukset ja uudistuvat työtehtävät edellyttävät uusia keinoja erityisesti työikäisten osaamisen kehittämiseen ja tämä osaamisen kehittämisen haaste koskettaa myös pieniä yrityksiä ja yksinyrittäjiä. Yrittäjän työ tarjoaa mahdollisuuden rikkaaseen oppimisympäristöön. Työn arjessa ratkotaan monimutkaisia ongelmia, joihin ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisumallia. Arjessa yrittäjät sanoittavat omaa työtään usein ongelmanratkaisuprosessiksi. Tässä artikkelissa reflektio keinona […]

Ohjaustilanne pöydän äärellä.
2.8.2023

Työllisyyspalveluiden muutokset ohjaustyön haastajina – näkökulmia Ohjausosaamista yhteistyössä -hankkeen ohjauskoulutuksesta

2.8.2023
Ohjauksen kehittäminen ja hankkeet Ohjauksen teoriaa ja tutkimusta Uraohjaus Yhteistyössä

Työllisyyspalvelujen uudelleen organisoituminen on synnyttänyt työllisyyskentälle ja ohjaajille uusia velvoitteita ja vaateita. Artikkelissa kuvataan uusiin osaamistarpeisiin vastanneita koulutusprosesseja sekä niissä esille nousseita työllisyystoimijoiden ohjaustyön haasteita.

16.6.2023

Uusia taitoja tiimityöllä ja ohjelmistoprojektissa ketterästi kehittäen

16.6.2023
Ohjauksen kehittäminen ja hankkeet Opiskelu

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (Jamk) on sujuvoitettu ICT-alan opiskelijoiden polkua kohti työelämää LIPPA-hankkeessa, jonka kehittämistyöhön on osallistettu opiskelijoita eri tavoin. Tässä artikkelissa kerromme, miten ja millaisia työelämätaitoja voidaan vahvistaa ICT-alan opiskelijaprojekteissa sekä kuinka oppilaitos voi tukea opettajien projektiosaamisen kehittymistä. Voisiko opiskelijaprojekteissa kokeilluista ja alan työelämässä keskeisistä ketterän kehittämisen menetelmistä löytyä ratkaisuja myös pedagogiikan kehittämiseen? Opiskelijaprojektit ovat luonteva […]

Henkilö istuu selin kuvaajaan ja hänen edessään tietokoneen näytöllä näkyy verkkokokouksen osallistujia.
4.4.2023

Neuroseptio eli turvallisuustutka

4.4.2023
Ohjauksen menetelmiä ja käytäntöjä Ohjaus verkossa Uusi opettajuus

Kouluttajan toiminta tukemassa opiskelijan kykyä itsesäätelyyn ja yhteyden kokemusta verkko-oppimisessa Turvallinen tila verkko-oppimisessa on yhteisesti havainnoitua yhteyden tilaa ja sen jäsentämistä yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kokemus turvallisuudesta mahdollistaa syvempiä oppimisprosesseja ja luovaa toimintaa. Neurofysiologi Stephen Porgesin polyvagaaliteoria esittää, että ihmisen hermojärjestelmään liittyy tiedostamaton tarkkailujärjestelmä, joka havainnoi riskejä ympäristössä ja säätelee käyttäytymistä sen mukaisesti sopeuttavaan suuntaan. Neuroseptio […]

21.3.2023

Keskusteluja korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista: Mitä sinulle kuuluu? -podcast

21.3.2023
Ohjauksen kehittäminen ja hankkeet Ohjauksen teoriaa ja tutkimusta Ohjaus ja yhteiskunta Opiskelu

Tule kuuntelemaan keskustelua korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista! Mitä sinulle kuuluu? -podcastissa opettajat, ohjauksen ammattilaiset, opiskelijat sekä korkeakoulun johto ja kehittäjät keskustelevat hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukemisesta korkeakoulussa.

Kaksi opiskelijaa työskentelee istuen koiran kanssa.
7.2.2023

Koira-avusteisuus vahvistaa toimijuutta uraohjauksessa

7.2.2023
Ohjauksen menetelmiä ja käytäntöjä Tarinoita ja henkilöitä Uraohjaus

Millaista on koira-avusteinen uraohjaus? Voiko koiran tuoma välittömyys, myönteinen tunne- ja vireystila sekä toiminnallisuus vaikuttaa ohjattavan toimijuuteen? Ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja ja erityisopettaja Katja Hakala toteutti uraohjausopintojen kehittämistehtävän koira-avusteisesti hyödyntäen teoreettisena viitekehyksenä kestävää urateoriaa.

Piirroskuvassa kaksi henkilöä osoittaa tai piirtää isoon tietokoneen näyttöön, jossa näkyy verkkokokouksessa olevan naisen kuva.
25.1.2023

Luupin alla yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukeva verkkovuorovaikutus

25.1.2023
Dialogisuus Ohjauksen teoriaa ja tutkimusta Ohjaus verkossa

Viime vuosina monenlaiset yhteiskuntamme ja toimintaympäristömme muutokset ovat koetelleet ammatillisia oppilaitoksia ja niiden toimintaa. Teknologioiden parempaa käyttöönottoa oppilaitosten arjessa kiihdytti erityisesti vuonna 2020 alkanut globaali koronapandemia – oli pakko siirtyä lähes kokonaan verkkoon ja kehittää uusia toimintatapoja. Uuteen ympäristöön kiireellä siirryttäessä saattaa unohtua, millainen vaikutus sillä on oppilaitoksen yhteisöllisyyteen ja hyvinvointiin. Katse yhteisöllisyyttä vahvistavaan vuorovaikutukseen […]

29.12.2022

Pelillisyyttä oppimistilanteiden suunnitteluun

29.12.2022
Ohjauksen menetelmiä ja käytäntöjä Opiskelu Välineitä kehittäjille

Millaista on uudenlaisen pedagogisen ajattelun ja toiminnan muotoilu? Tätä kysymystä pohtii Erasmus+ -hanke Move Your Mind, joka perustuu ludodidaktiikkaan ja sen kehittämiseen. Ludodidaktiikalla tarkoitetaan oppimisen ja oppimiskäyttäytymisen kehittämistä pelillisyyttä ja sen periaatteita hyödyntämällä. Tämän oppimiskonseptin on kehittänyt Utrechtissä, Alankomaissa toimiva HKU-taidekorkeakoulu, jossa on tehty soveltavaa tutkimusta pelillisyydestä oppimisessa ja opetuksessa (What is Ludo Didactics?). Jamkin […]

Pitkähiuksinen nainen seisoo kynä kädessä valkotaulun edessä ja katsoo toista henkilöä, joka on selkä kuvaajaan päin.
20.12.2022

Miten uraohjauksella tuetaan opiskelijan elinikäisten urasuunnittelu- ja urataitojen kehittymistä?

20.12.2022
Ohjauksen kehittäminen ja hankkeet Uraohjaus

Miten korkeakoulussa voidaan yhdenvertaisesti ja yksilöllisesti tukea opiskelijan urasuunnittelutaitoja ja kannustaa opiskelijaa tekemään itselleen mielekkäitä urasuunnitelmia? Artikkelissa tarkastellaan kirjallisuuden sekä korkeakoulusta valmistuneiden, epätyypillisen uravalinnan tehneiden naisten haastatteluaineiston pohjalta uraohjausta korkeakouluissa.