Dialogisuus

Yrittäjä, älä jää yksin murehtimaan – on parempia vaihtoehtoja oman osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseen

Nykypäivänä nopeasti muuttuvat osaamisvaatimukset ja uudistuvat työtehtävät edellyttävät uusia keinoja erityisesti työikäisten osaamisen kehittämiseen ja tämä osaamisen kehittämisen haaste koskettaa...

Luupin alla yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukeva verkkovuorovaikutus

Viime vuosina monenlaiset yhteiskuntamme ja toimintaympäristömme muutokset ovat koetelleet ammatillisia oppilaitoksia ja niiden toimintaa. Teknologioiden parempaa käyttöönottoa oppilaitosten arjessa kiihdytti...

Kohti yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta korkeakoulussa – kuuntele uusi podcast!

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kehitetään yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta tukevia palveluja sekä opiskelijoiden osallisuuden kokemusta ja liittymistä korkeakouluyhteisöön.

How do dialogical competences support equality and equity in teaching and guidance?

In cases of genuinely equal interaction, each person can be seen and heard just as they are, and no-one is...

Miten dialogitaidot tukevat yhdenvertaisuutta opetuksessa ja ohjauksessa?

Aidosti yhdenvertaisessa vuorovaikutuksessa jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin on, eikä kukaan asetu toisten yläpuolelle. Kuinka voisimme varmistaa, että...

Inspiroidu dialogista – kohti yhteistä keskustelua tukevaa esimiestyötä

Esimies muutostarinan rakentajana -koulutuksessa tukeuduttiin vahvasti vertaisryhmämentoroinnin menetelmiin ja toimintatapoihin. Vertaisryhmämentoroinnin keskeisiä lähtökohtia ovat dialogisuus, narratiivisuus, autonomisuus, vertaisuus, konstruktivismi ja...

Mihin opettaja tarvitsee medialukutaitoa ammatillisessa opetuksessa?

Mediatuotteiden käyttö opetuksessa on hyvä lisä, mutta se voi olla myös ongelmallista. Miten opettaja pystyy erottamaan luotettavan materiaalin epäluotettavasta? Entä...