Alasottoilmoitus

Jamk on lähtökohtaisesti vastuussa omilla verkkosivuillaan olevan aineiston lainmukaisuudesta.

Tekijänoikeuksien osalta sivuston ylläpito ei kuitenkaan ole vastuussa sivustojen sisällöstä, jos se on noudattanut alasottoilmoituksia, eli poistanut sisältöjä, joista oikeudenhaltija on heille kertonut.

Jamkin verkkosivuja koskeva alasottoilmoitus tulee toimittaa postitse osoitteeseen:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu / viestintä
PL 207
40101 JYVÄSKYLÄ

Alasottoilmoituksen yhteyteen tulee liittää seuraavat tiedot:

  • Ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot.
  • Yksilöityinä se aineisto, jonka saannin estämistä vaaditaan, sekä selvitys aineiston sijainnista.
  • Ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että se aineisto, jota vaatimus koskee, on hänen vilpittömän käsityksensä mukaan lainvastaisesti saatavilla viestintäverkossa.
  • Tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on tuloksetta esittänyt vaatimuksensa sisällön tuottajalle tai että sisällön tuottajaa ei ole voitu tunnistaa.
  • Ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija taikka oikeutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta.
  • Ilmoituksen tekijän allekirjoitus.