Kohti yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta korkeakoulussa – kuuntele uusi podcast!

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kehitetään yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta tukevia palveluja sekä opiskelijoiden osallisuuden kokemusta ja liittymistä korkeakouluyhteisöön.

Yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden edistäminen on koko korkeakoulun yhteinen tehtävä. Sitä toteutetaan arkisilla keinoilla, kuten vuorovaikutuksella, toisten kohtaamisella ja yhteishenkeä tukevalla toiminnalla, sekä korkeakoulun palveluilla, joiden kynnys kannattaa olla mahdollisimman matalalla. Henkilöstön osaamista ja korkeakoulun käytäntöjä voidaan kehittää myös koulutuksilla.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toteutettavassa Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu -projektissa (YYamk) on syksyllä 2022 tarjottu henkilöstölle koulutusta esimerkiksi verkko-opetuksen yhteisöllisyyttä tukevista työvälineistä, kohtaamisosaamisesta sekä mielenterveyden haasteiden tunnistamisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella toimivan YYamk-projektin tavoitteina on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta opiskelijaryhmissä ja koko korkeakouluyhteisössä, kehittää opiskelijatutortoimintaa ja mentor-toimintaa sekä tukea opiskelijoita, joilla oppimisvaikeuksia. Opiskelijoille tarjottavan tuen edistämiseen sisältyy niin tuen tarpeiden tunnistamisen, henkilöstön, mentorien ja tutorien osaamisen vahvistamista kuin matalan kynnyksen palvelujen ja erityisopettajan toiminnan kehittämistä.

Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Opiskelijakunta JAMKOn ja ammattikorkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa.

Rakennetaan yhdessä yhteisöllisyyttä -podcast

Mitä yhteisöllisyys tarkoittaa ammattikorkeakoulussa ja millaisilla keinoilla me kaikki voimme sitä rakentaa? Opintopsykologi Heini-Maria Pietilä, hankekoordinaattori Stella Palassalo ja lehtori Riikka Michelsson keskustelevat projektin podcastissa vuorovaikutuksesta, kohtaamisen taidoista sekä erilaisista arkisistakin keinoista, joilla voimme luoda yhteisöllisyyttä korkeakouluun – myös verkkovuorovaikutuksessa ja etäopetuksessa.

Podcastia voi kuunnella klikkaamalla kuvaa.

Kuuntele Soundcloudissa: Siirry tästä ammatillisen opettajakorkeakoulun Soundcloud-sivulle kuuntelemaan podcast.

Podcastin tekijät:

Heini-Maria Pietilä, opintopsykologi & projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Stella Palassalo, hankekoordinaattori, opiskelijakunta JAMKO
Riikka Michelsson, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakokulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu  

Podcast on tuotettu Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 2022.

Seuraa YYamk-projektin toimintaa verkkosivustolla: www.jamk.fi/yyamk

Teksti:

Anna-Kaisa Tiihonen, viestintäsuunnittelija, & Heini-Maria Pietilä, opintopsykologi & projektipäällikkö

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-153