aikuiskoulutus

Väitöstutkimus: Aikuisopiskelu antaa mahdollisuuden muutokseen työuralla

KT Kalle Vihtari perehtyi väitöstutkimuksessaan aikuislukiosta valmistuneiden ylioppilaiden opintopolkuihin ja työuraan. Hän osoitti väitöstutkimuksessaan, että aikuisopiskelu tarjoaa mahdollisuuden uramuutoksiin, mutta...

PAIKKO -osaamistodistus – työpajoilla havaittu osaaminen näkyväksi

Tämän päivän maailmassa keskeistä on osaaminen. Osaatko hakea töitä ja osaatko tehdä niitä? Enää ei riitä, että olet suorittanut opintosi...

Ohjauksen poluilta opin vesille

Nykypäivä haastaa meidät kaikki oppimaan oppimasta päästyämme. Työelämään mukaan pääseminen ja siellä pysyminen kutsuu meitä alati koulutuksen vesille – kautta...

Koulutuksellinen minäpystyvyys ohjauksen lähtökohtana

Monet elinikäiset oppijat pohtivat tälläkin hetkellä joko uuden koulutuksen aloittamista tai kesken jääneen opinpolkunsa loppuunsaattamista. Alkuinnokkuudestaan huolimatta osa heistä uskoo,...