PAIKKO -osaamistodistus – työpajoilla havaittu osaaminen näkyväksi

Tämän päivän maailmassa keskeistä on osaaminen. Osaatko hakea töitä ja osaatko tehdä niitä? Enää ei riitä, että olet suorittanut opintosi kunnialla – sinun on annettava näyttö osaamisesi tasosta. Tähän suuntaan kulkee myös ammatillisen koulutuksen maailma.  Osaamiseen perustuvassa tutkintojärjestelmässä osaamisen hankkimisen tapa ei ratkaise – ratkaisevassa asemassa on osaamisen tunnistaminen ja havainnointi siellä, missä osaamista kerrytetään….

Jatka lukemista

Ohjauksen poluilta opin vesille

Nykypäivä haastaa meidät kaikki oppimaan oppimasta päästyämme. Työelämään mukaan pääseminen ja siellä pysyminen kutsuu meitä alati koulutuksen vesille – kautta ohjauksen polkujen. Ovatko ohjauksen polut mutkikkaita tai kivikkoisia entä koulutuksen vedet karikkoisia tai myrskyisiä? Entä mistä etenkin matalasti koulutettu aikuinen saa voimavarat opiskeluun? Mikä motivoi häntä jaksamaan ja jatkamaan oppimisympäristöjen sekä pedagogiikan muututtua kouluajoistansa? Edellä…

Jatka lukemista

Koulutuksellinen minäpystyvyys ohjauksen lähtökohtana

Monet elinikäiset oppijat pohtivat tälläkin hetkellä joko uuden koulutuksen aloittamista tai kesken jääneen opinpolkunsa loppuunsaattamista. Alkuinnokkuudestaan huolimatta osa heistä uskoo, etteivät he voi selviytyä niistä tavoitteista, jotka he ovat kouluttautumiselleen asettaneet. Näkemykseni mukaan tämä johtuu siitä, että he ovat oppineet näkemään itsensä kyvyttömämpänä kuin he ehkä todellisuudessa ovatkaan. Liian vähäinen luottamus itseen ja omiin mahdollisuuksiin…

Jatka lukemista