tutkimus

Väitöstutkimus: Aikuisopiskelu antaa mahdollisuuden muutokseen työuralla

KT Kalle Vihtari perehtyi väitöstutkimuksessaan aikuislukiosta valmistuneiden ylioppilaiden opintopolkuihin ja työuraan. Hän osoitti väitöstutkimuksessaan, että aikuisopiskelu tarjoaa mahdollisuuden uramuutoksiin, mutta...

Kohti marginaalia vai valtavirtaa?

Koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten elämänraiteita Peruskoulua seuraavat jatko-opinnot eivät ole itsestäänselvyys kaikille nuorille: vuosittain tuhansia nuoria jokaisesta ikäluokasta jää ilman...

Koulutuksellinen minäpystyvyys ohjauksen lähtökohtana

Monet elinikäiset oppijat pohtivat tälläkin hetkellä joko uuden koulutuksen aloittamista tai kesken jääneen opinpolkunsa loppuunsaattamista. Alkuinnokkuudestaan huolimatta osa heistä uskoo,...

Aikuisten ohjaustarpeiden arviointi ja ohjauksen palvelumuodot

Ohjaustarpeiden arviointi on väline, jolla saadaan parannettua ohjauksen kohdentumista, saavutettavuutta ja laatua. Ohjauksen hyvä kohdentuminen tarkoittaa yksilötasolla, että henkilö saa...