Svengaako? – Kuinka soittaa jazz-peltikomppia

Jokainen rumpali tietää, että riden eli komppipellin, soitto on avainasemassa jazz-musiikin soitossa. Peruskuvio, jolla soitetaan 4/4-tahtilajissa jokaiselle neljäsosalle, sekä toisen ja neljännen neljäsosan off-beat kahdeksasosalle on ehkä tärkein rytmikuvio, jota jazz-musiikissa käytetään. Kuitenkin tämä perusasia on usein hankala saada kuulostamaan hyvältä. Miksi näin on, ja mitä keinoja voimme löytää parantaaksemme peltikompin soittoa?

Mitä svengi on?

Peltikompin tulee niin sanotusti ”svengata”. Usein puhutaan siitä, että joku soittaja svengaa, kun joku toinen taas ei. Mistä sen oikein sitten kuulee? Miten siis oikein svengataan? Mitä se svengi edes oikein tarkoittaa?

Svengi tai svengaus on ehdottomasti fiiliskysymys ja jossain määrin kuulijan korvassa. Jos joku soittaja svengaa, on hän kartalla soiton rytmisistä vaatimuksista, ja hallitsee hyvin soittamansa asiat. Peltikomppia voi soittaa svengaavasti useilla eri tavoilla, mutta nämä kaikki tavat sisältävät tiettyjä lainalaisuuksia, joihin paneudumme tässä artikkelissa. Katsomme myös muutamia harjoitteita, jolla voit parantaa omaa peltikomppiasi.

Rytminen tarkkuus ja johdonmukaisuus

Tärkein elementti peltikompissa on neljäsosapulssi. Sen on ehdottomasti oltava tasaisen tarkka rytmin, äänenvoimakkuuden ja äänenvärin suhteen. Tasainen neljäsosa antaa komppiin keveyttä ja eteenpäin menevää tunnetta. (Riley 1994, 7.) Usein ajatellaan, että toisen ja neljännen neljäsosan tulisi olla painotettuja, mutta näiden iskujen painottaminen johtaa siihen, että komppi tuntuu hieman ”toispuoleiselta” ja raskaalta; rytminen liike ei enää mene eteenpäin, vaan pysähdymme junnaamaan painollisen ja painottoman iskun väliin. (Riley 1994, 8.)

Toinen tärkeä rytminen elementti on niin sanotun ”skip noten” (toisen ja neljannen neljäsosan jälkimmäisen kahdeksasosan) äänenvoimakkuus ja rytminen johdonmukaisuus. ”Skip noten” tulisi kuulua hiljempaa, mitä neljäsosanuottien. (Riley, 1994, 8.) Äärimmäisen tärkeää on myös pitää ”skip note” johdonmukaisena. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että off-beat on tasaisesti samassa paikassa suhteessa neljäsosanuottiin jatkuvasti. Off-beat voi toimia hyvinkin lähellä tai kaukana suhteessa neljäsosaan, kunhan se vain on tasaisesti samassa paikassa joka kerta. (Smith, 2019.)

Ole kärsivällinen harjoitellessasi peltikompin tarkkuutta ja johdonmukaisuutta. Aloittaessasi harjoittelun voi tuntua siltä, että oikeanlaisen asettelun löytäminen on miltei mahdotonta, mutta päivittäisellä harjoittelulla asettelu alkaa takuulla löytymään. On suositeltavaa peilata omaa kehittymistään osaavan opettajan avulla, jotta virheellisiltä maneereilta vältytään heti aluksi.

Kompin asettelu suhteessa muihin soittajiin

Soittaessamme muiden kanssa ei tietenkään riitä, että olemme rytmisesti tarkkoja ja johdonmukaisia vain itsemme kanssa. Rumpalin tehtävä on ikään kuin ”liimata” koko yhtye kokoon soittamaan samaa rytmistä ”fiilistä”. Tämä vaatii luonnollisesti tarkkaa korvaa, sillä kaikilla soittajilla on oma käsityksensä kappaleen alussa lasketusta temposta, koska emme ihmisinä voi olla metronomisen tarkkoja. Tavoitteena on soittaa samaa kappaleen alussa laskettua tempoa, jolloin jokainen soittaja kuuntelee tarkasti, onko bändin rytminen fiilis sama. (Riley, 2004, 5.)

Jotkut taitavat muusikot pystyvät ikään kuin leikittelemään tällä ilmiöllä ja luomaan rytmistä jännitettä olemalla hiukan edessä tai takana vallitsevasta pulssista. Tällainen leikittely toimii jälleen kerran vain, mikäli tekeminen on johdonmukaista. Mikäli soittaja siis esimerkiksi, vaikka rumpali on koko ajan hiukan edellä basistin soittamasta neljäsosasta, voi tämä kuulostaa oikein hyvältä. Mutta mikäli rumpali on välillä hieman edellä, toisinaan taas takana, rytmistä jännitettä ei pääse syntymään. (Riley, 2004, 6–7.)

Ole erittäin kärsivällinen myös suhteuttaessasi peltikomppia muihin soittajiin. Aivan kuten tarkkuutta ja johdonmukaisuutta harjoitellessa, myös asettelu muihin soittajiin nähden voi tuntua aluksi erittäin hankalalta. Päivittäinen harjoittelu auttaa takuulla myös kompin asetteluun muihin soittajiin nähden. Toki on hankalampaa saada päivittäin soittokavereita jammailemaan kanssasi.

Vinkkejä peltikompin harjoitteluun

Tärkeimpänä harjoitteluvinkkinä nousee esille kompin soittaminen muiden soittajien kanssa esimerkiksi jameissa, keikoilla, ja bänditreeneissä, sekä levyjen kanssa. Peltikompin tulee ennen kaikkea tuntua hyvältä muille soittajille, toimia ikään kuin ”tyynynä”, jonka päällä musiikin on hyvä ”levätä”. Parhaiten, tai oikeastaan ainoastaan, tämän fiiliksen oppii muiden soittajien kanssa soittaessa. (Riley, 2004, 4.)

Levyjen kanssa soittaminen tuo tärkeää informaatiota peltikompin fraseerauksesta, eli kuinka pitkiä tauot neljäsosan ja off-beatin välillä on, ja millä äänenvoimakkuuden eroille neljäsosa ja off-beat soitetaan. Kuuntelemalla levyiltä omia suosikkisoittajiasi, ja kopioimalla heidän peltikomppinsa fraseerausta opit paljon siitä, kuinka monella eri tavalla peltikomppi voikaan svengata.

Peltikompin harjoittelussa yksi tärkeimpiä aspekteja on kapulan nostaminen symbaalin pinnalta takaisin iskun aloituskorkeuteen. Tämä sinänsä yksinkertainen asia parantaa soittajan soundia ja rytmistä tarkkuutta ja johdonmukaisuutta valtavasti. (Davis, 2015.) Kapulan lähtiessä liikkeelle jokaiseen soitettuun neljäsosanuottiin samalta korkeudelta samalla voimalla, iskeytyen samaan kohtaan symbaalia, tulee symbaalinen ääni olemaan jokaisella iskulla lähes identtinen. Myös rytminen tarkkuus on helpompi saavuttaa, jos liike tapahtuu joka kerta samoilla parametreillä.

Kirjoittaja: Mikko Rautiainen 2020, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Davis, Quincy. 2015. Jazz Drummer Q-Tip of the Week: Ride Cymbal LIFT for a good sound/feel! Viitattu 10.1.2020. https://www.youtube.com/watch?v=R_Ra0sAymto

Riley, John. 1994.  The Art of Bop Drumming

Riley, John. 2004. The Jazz Drummer’s Workshop

Smith, Nate. 2019. A ”Contriversial” Exercise to Improve Your Jazz Drumming. Viitattu 15.11.2019. https://www.youtube.com/watch?v=JUe4r_XJQpM