Istutaan ja lauletaan – tarvitseeko muskariopettaja materiaaleja?

Erilaisilla varhaisiän musiikinopetusta tarjoavilla toimijoilla käytettävät materiaalit saattavat vaihdella toisistaan paljon laadultaan ja määrältään. Halusimme selvittää, mikä on materiaalien merkitys varhaisiän musiikinopetuksessa paitsi opetuksen, myös opettajan kannalta. Materiaaleilla käsitämme soittimiston, oheistarvikkeet (huivit, pallot..) sekä opetustilan. Selvitimme asiaa myös työhyvinvoinnin näkökulmasta. Haastattelimme artikkeliin neljää erilaisissa työympäristöissä toimivaa varhaisiän musiikinopettajaa, joiden mielipiteitä aiheesta kyselimme: Outi Peteri (Länsi-Pohjan…

Jatka lukemista

Muskarissa lapsille aikaa – syntyy luovuuden taikaa

Hidasta, hidasta, yksinkertaista muskaritunteja! Tätä olen hokenut itselleni jo toista vuotta. Luonteeltani olen hätäinen ja nopea, ja olen tehnyt työtä sen kanssa, että saan tehtyä muskaritunnit jäsennellymmin, ja nivottua yhden asian ympärille. Lapsille kun antaa aikaa, he myös nauttivat enemmän. Näin uskon. Luovuus tarvitsee aikaa ja seuraavaksi pohdinkin, mitä muuta luovuuden kukkimisen hyväksi voisin tehdä….

Jatka lukemista

Synnytyslaulu osana kivunlievitystä ja varhaisen vuorovaikutuksen välineenä

Synnytyslaulu, eli rentouttava äänenkäyttö on yksinkertainen menetelmä, jonka avulla raskaana oleva nainen voi saada helpotusta odotusaikaan ja synnytyskipuihin. Menetelmä on helppo ja kaikkien mahdollista oppia. Pohdin artikkelissani voisiko menetelmä olla tulevaisuudessa osana neuvolan synnytysvalmennusta.  Oma kokemus Olen itse synnyttänyt kaksi lasta. Ensimmäistä synnytystä en enemmälti suunnitellut. Ajattelin vain, että heittäydyn tilanteeseen ja annan ammattilaisten hoitaa…

Jatka lukemista

Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus varhaisiän musiikkikasvatuksessa

Varhaisiän musiikkikasvattajat pyrkivät opetuksessaan tukemaan vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Kuinka tämä vuorovaikutussuhde vaikuttaa lapseen ja hänen kehitykseensä? Miksi vanhemman läsnäolo on muskaritunnilla tärkeää? Varhainen vuorovaikutus  Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan vauvaa enimmäkseen hoitavan aikuisen, yleensä oman vanhemman, ja vauvan välistä vuorovaikutusta (Vilén, Vihunen, Vartiainen, Sivén, Neuvonen & Kurvinen 2006, 86). Vauvan ja äidin vuorovaikutussuhteen voi ajatella…

Jatka lukemista

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteellisuuden säilyminen

Kiinnostaako opettajaa? Säilyykö tavoitteellisuus vuosienkin jälkeen? Onko tavoitteellisuus tärkeää opettajille? Tavoitteellisuus varhaisiän musiikinopetuksessa Varhaisiän musiikkikasvatuksen koulutuksessa tavoitteellisuus on yksi tärkeimmistä elementeistä. Tavoitteiden oppiminen ja soveltaminen kuuluu alan koulutukseen.  Olemme itse alan opiskelijoina opetelleet tunti- ja kausisuunnitelmien tekoa alusta lähtien. Olemme huomanneet tavoitteellisuuden olevan tärkeää ja merkityksellistä. Halusimme lähteä tutkimaan varhaisiän musiikinopettajien tavoitteellisuutta, sillä alalla on…

Jatka lukemista

Varhaisiän musiikinopettajan työhyvinvointi

Varhaisiän musiikinopettajan työ ei välttämättä ole sitä, minkälaisen ensivaikutelman alan nimestä saa. Selvitämme artikkelissamme, minkälaisia työn henkiset ja fyysiset rasitteet ovat sekä keinoja niiden ehkäisemiseen. Onko luovuus ja työn vapaamuotoisuus polkuna työssä viihtymiseen? Olemme varhaisiän musiikkikasvatuksen opinnoissamme loppusuoralla olevia opiskelijoita. Koulutukseen hakeutuessamme meillä oli tietynlainen kuva siitä, mitä tuleva ammatti pitäisi sisällään: laulamista, soittamista ja…

Jatka lukemista

Musiikkileikkikoulu lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukena

Musiikin harrastamisesta on monenlaista hyötyä. Paitsi että se on usealle mukava harrastus ja erinomainen väline esimerkiksi itsensä ilmaisemiseen, on musiikilla tutkittu olevan myönteisiä vaikutuksia myös ihmisen kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Musiikin vaikutukset alkavat jo sikiöajasta ja jatkuvat läpi elämän, mutta tutkimusten mukaan erityisesti lapsena harrastaminen kehittää parhaiten. On tutkittu, että musiikki on aivojen rakenteen ja toiminnan kehityksen…

Jatka lukemista

Erityisesti musisoiden – Lapsen erityisen tuen tarpeen huomioiminen varhaisiän musiikinopetuksessa

Musiikki on kuin aurinko. Sen säteet voivat koskettaa jokaista kehityksen osa-aluetta. (Wood, 1982). Kehityksen vaikeudet eivät ole este musiikin harrastamiselle ja siitä nauttimiselle – päinvastoin musiikki voi helpottaa ja auttaa lapsen kehitystä. Kuinka varhaisiän musiikkikasvatus sopii tähän kuvioon? Käytännön kokeilumme päiväkodissa ja erityiskoulussa osoittavat, että varhaisiän musiikkikasvatuksella todella on merkitystä lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Jo…

Jatka lukemista