Toimitus

Open Stage -yhteyshenkilöinä ovat Jamkin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa toimineet:

Jari Karttunen ja Virpi Koskelo

Sähköposti: etunimi.sukunimi@jamk.fi

Verkkolehti ei tällä hetkellä tuota uutta sisältöä, vaan toimii tietovarantona musiikin- ja tanssinalan pedagogisissa opinnoissa.

Artikkeleiden rinnakkaistallentaminen

Kustantaja sallii artikkelien kirjoittajille artikkelin sisällöltään viimeisen version eli author´s accepted manuscript -version rinnakkaistallentamisen heidän omilla verkkosivuilleen sekä kirjoittajan oman organisaation julkaisuarkistoon. Rinnakkaistallenteeseen tulee liittää viittausohje alkuperäiseen julkaisuun sekä artikkelin pysyvä verkko-osoite eli URN-osoite muodossa:

”Alkuperäisen julkaisun pysyvä verkko-osoite http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-[tähän artikkelin oma urn-numero]”
URN-osoite löytyy kunkin artikkelin lopusta.

Self-archiving policy
Authors may self-archive the author’s accepted manuscript of their articles on their own websites. Authors may also deposit this version of the article in his/her organization´s repository. Furthermore, the author may only post his/her version provided acknowledgement is given to the original source of publication and a link is inserted to the published article on original source. The link must be provided by inserting articles’ URN-number:

“The final publication is available at http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-[insert article´s URN-number]
URN-address is located at the end of each article.