Säveltapailun integroiminen kanteleensoiton alkeisopetukseen

Niin kauan kuin olen opiskellut musiikkia ja kanteleen soittoa, olen kokenut kaikista haasteellisimmaksi säveltapailun opiskelun. En ole osannut yhdistää mupe-tunneilla opiskeltuja asioita kanteleen soittoon. Perinteisesti ja ehkä jopa hieman vanhanaikaisesti musiikkioppilaitoksissa on opetettu instrumentin soittoa ja musiikinteoriaa ja säveltapailua erillään toisistaan (Lehtonen, 2004, 14). Kanteletunneilla on opeteltu soittamista soittamalla ja musiikinteoriatunneilla on opeteltu teoriaa ja…

Jatka lukemista

Keinoja arvioinnin toteuttamiseen – taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2018

Tässä artikkelissa avaamme arvioinnin teoriaa sekä kuvailemme, millaisia erilaisia arviointimenetelmiä on ja miten ne voisi toteuttaa käytännössä. Arviointi on tärkeä osa-alue oppimisen edistymisessä. Sanana ”arvioinnilla” viitataan monenlaisiin tehtäviin, joiden tarkoituksena on oppilaan suoritustason mittaaminen ja ohjaamisprosessin ohjaaminen palautteen avulla (Ouakrim-Soivio 2015, 10).  Kuitenkin pääasiassa arvioinnin tarkoituksena on ohjata sekä kannustaa oppijaa oppimaan ja ymmärtämään uusia…

Jatka lukemista

Improvisaatio ja säveltäminen soiton yksilöopetuksessa

Uuteen, vuoden 2017 taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin on sisällytetty improvisointia ja säveltämistä. Miten opettajat suhtautuvat improvisaatioon ja säveltämiseen? Ovatko opettajat itse saaneet tarpeeksi opetusta ja keinoja opettaa näitä oppilailleen? Improvisaatio ja säveltäminen Teimme kyselyn Kuopion konservatorion opettajille ja kävimme observoimassa soittotunteja, joissa improvisointia ja säveltämistä sisällytettiin opetukseen. Tässä artikkelissa kokoamme tekemiämme havaintoja ja…

Jatka lukemista

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteellisuuden säilyminen

Kiinnostaako opettajaa? Säilyykö tavoitteellisuus vuosienkin jälkeen? Onko tavoitteellisuus tärkeää opettajille? Tavoitteellisuus varhaisiän musiikinopetuksessa Varhaisiän musiikkikasvatuksen koulutuksessa tavoitteellisuus on yksi tärkeimmistä elementeistä. Tavoitteiden oppiminen ja soveltaminen kuuluu alan koulutukseen.  Olemme itse alan opiskelijoina opetelleet tunti- ja kausisuunnitelmien tekoa alusta lähtien. Olemme huomanneet tavoitteellisuuden olevan tärkeää ja merkityksellistä. Halusimme lähteä tutkimaan varhaisiän musiikinopettajien tavoitteellisuutta, sillä alalla on…

Jatka lukemista

Kielistä kiinni – laulupedagogiopiskelijoiden kokemuksia ääntämisen opettamisesta

Musiikki on enemmän kuin osiensa summa, mutta musiikin opetuksessa eri osien hallinta riippuu niin opettajasta itsestään kuin hänen käsityksestään omista kyvyistään. Yksi osa laulun opetusta on vieraiden kielten ääntämisen opetus. Kuinka klassisen laulun opettajaopiskelijat itse kokevat taitonsa tällä saralla? Tässä artikkelissa asiaa selvitetään kyselyn keinoin. Laulun opetus: pedagoginen palapeli Laulun opettamiseen, oli kyse sitten klassisesta…

Jatka lukemista