Säveltapailun integroiminen kanteleensoiton alkeisopetukseen

Niin kauan kuin olen opiskellut musiikkia ja kanteleen soittoa, olen kokenut kaikista haasteellisimmaksi säveltapailun opiskelun. En ole osannut yhdistää mupe-tunneilla opiskeltuja asioita kanteleen soittoon. Perinteisesti ja ehkä jopa hieman vanhanaikaisesti musiikkioppilaitoksissa on opetettu instrumentin soittoa ja musiikinteoriaa ja säveltapailua erillään toisistaan (Lehtonen, 2004, 14). Kanteletunneilla on opeteltu soittamista soittamalla ja musiikinteoriatunneilla on opeteltu teoriaa ja…

Jatka lukemista

Alle kouluikäisten lasten opettaminen

Musiikkikasvatus on tärkeä osa lapsen kehitystä ja kasvua. Musiikilla on tärkeä rooli vuorovaikutuksen välineenä monissa perhepiireissä, kerhoissa ja päivähoidoissa. Musiikin avulla lapsen tunne-elämä, sosiaalinen toiminta ja motoriset ja tiedolliset valmiudet kehittyvät. Musiikkikasvatuksen tavoitteena on antaa lapselle musiikista nauttimisen mahdollisuus ja kehittää lapsen musiikillisia perusvalmiuksia leikin ja elämysten avulla. (Eerola & Ruokonen 1997, 5.) Lasten oppiminen…

Jatka lukemista