kielen opetus

Kielistä kiinni – laulupedagogiopiskelijoiden kokemuksia ääntämisen opettamisesta

Musiikki on enemmän kuin osiensa summa, mutta musiikin opetuksessa eri osien hallinta riippuu niin opettajasta itsestään kuin hänen käsityksestään omista...