erityisopetus

ADHD-lapsen ohjaaminen soittotunnilla – ohjeita opettajalle

Eikö soitto-oppilaasi pysy tunnilla paikallaan? Onko hänen vaikea pysyä tarkkaavaisena? Tavoitteenamme on antaa soitonopettajille ohjeita ADHD-lasten yksilöopettamiseen. Kiinnostuksemme aihetta kohtaan...

Kohtaaminen erilaisten oppijoiden kanssa

Erilaisen oppijan kanssa työskentely on ainutlaatuista ja aitoa ja siitä saa palautteen heti. Olen kohdannut erilaisia oppijoita työni kautta, kun...

Nuottilukihäiriö alkeisopetuksessa

Sain tietää nuottilukihäiriöstä ensimmäisen kerran sattumalta, kun olin internetissä etsimässä vinkkejä pianonsoitonopetukseeni erästä oppilasta varten, jolle nuottien lukeminen oli ilmiselvästi...

Erityisesti musisoiden – Lapsen erityisen tuen tarpeen huomioiminen varhaisiän musiikinopetuksessa

Musiikki on kuin aurinko. Sen säteet voivat koskettaa jokaista kehityksen osa-aluetta. (Wood, 1982). Kehityksen vaikeudet eivät ole este musiikin harrastamiselle...