ADHD-lapsen ohjaaminen soittotunnilla – ohjeita opettajalle

Eikö soitto-oppilaasi pysy tunnilla paikallaan? Onko hänen vaikea pysyä tarkkaavaisena? Tavoitteenamme on antaa soitonopettajille ohjeita ADHD-lasten yksilöopettamiseen. Kiinnostuksemme aihetta kohtaan heräsi omista opetuskokemuksista ja huomasimme, ettei aihetta ole juurikaan tutkittu soitonopetuksen kannalta. Haluaisimme oppia ottamaan huomioon ADHD-lapsen erityistarpeet soittotunnilla ja rakentamaan soittotunti niiden pohjalta. Tätä varten havainnoimme kahta oppilasta, joilla on ADHD:n piirteitä ja haastattelimme…

Jatka lukemista

Kohtaaminen erilaisten oppijoiden kanssa

Erilaisen oppijan kanssa työskentely on ainutlaatuista ja aitoa ja siitä saa palautteen heti. Olen kohdannut erilaisia oppijoita työni kautta, kun aloin syksyllä pitämään musiikkikerhoja erilaisille oppijoille avoimella konservatoriolla. Ryhmät koostuvat oppijoista, joilla on kehitysvamma, autismi, Down- tai asperger- oireyhtymä. Mennessäni pitämään ensimmäistä opetuskertaani minua jännitti todella paljon, kun en tiennyt mitä odottaa. Ensimmäisestä kerrasta jäi…

Jatka lukemista

Nuottilukihäiriö alkeisopetuksessa

Kirjoittaja: Heidi Reinikainen 2013, Karelia-ammattikorkeakoulu Sain tietää nuottilukihäiriöstä ensimmäisen kerran sattumalta, kun olin internetissä etsimässä vinkkejä pianonsoitonopetukseeni erästä oppilasta varten, jolle nuottien lukeminen oli ilmiselvästi keskivertoa haastavampaa. Löysin opinnäytetyön, joka oli tehty Turun ammattikorkeakoulussa 2010 (Erna Westerlund: Nuottilukihäiriökö ongelma – oppimishäiriön kohtaaminen soittotunnilla). Sen luettuani kiinnostuin aiheesta, koska moni asia tuntui loksahtavan kohdalleen, ja tunsin…

Jatka lukemista

Erityisesti musisoiden – Lapsen erityisen tuen tarpeen huomioiminen varhaisiän musiikinopetuksessa

Kirjoittajat: Tuija Muona ja Enni Riukulehto 2013, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Musiikki on kuin aurinko. Sen säteet voivat koskettaa jokaista kehityksen osa-aluetta. (Wood, 1982). Kehityksen vaikeudet eivät ole este musiikin harrastamiselle ja siitä nauttimiselle – päinvastoin musiikki voi helpottaa ja auttaa lapsen kehitystä. Kuinka varhaisiän musiikkikasvatus sopii tähän kuvioon? Käytännön kokeilumme päiväkodissa ja erityiskoulussa osoittavat, että varhaisiän…

Jatka lukemista