Muusikko ja lukivaikeus – toimiva yhtälö?

Soittajien keskuudessa ilmenee lukivaikeutta siinä missä koulumaailmassakin. Kuitenkaan aiheesta ei kuule puhuttavan niin musiikkioppilaitoksissa kuin ammattipiireissäkään, vaikka lukivaikeudella on merkittävä vaikutus muusikkouteen. Mitä on lukivaikeus? Lukivaikeus lasketaan yhdeksi oppimisvaikeuksista. Erilaisia oppimisvaikeuksia on arviolta noin 20% lukemaan opettelevista ja lukivaikeus on niistä kaikkein yleisin. (Hasu 2011.) Se on neurologinen, kielellisen kehityksen häiriö, joka säilyy koko elämän…

Jatka lukemista

Oppimisvaikeuksinen lapsi on ihan tavallinen lapsi

Kirjoittaja: Paula Holkko 2013, Centria ammattikorkeakoulu. Oppimisvaikeuksien yleisyydestä on hyvinkin erilaisia arvioita, eikä tarkkaa määrää voida tietää. Tavallisessakin kahdenkymmenen oppilaan luokassa voi olla useita oppilaita, joilla on todettu jokin oppimisen vaikeus. Opettajan pedagogisissa opinnoissa puhutaan usein erilaisista oppijoista, opetustyyleistä ja oppilaslähtöisestä opettamisesta, mutta  oppimisvaikeuksia käsitellään yllättävän vähän. Opettajan tulisi pystyä muokkaamaan opetustaan erilaisia oppijoita huomioivaan…

Jatka lukemista

Nuottilukihäiriö alkeisopetuksessa

Kirjoittaja: Heidi Reinikainen 2013, Karelia-ammattikorkeakoulu Sain tietää nuottilukihäiriöstä ensimmäisen kerran sattumalta, kun olin internetissä etsimässä vinkkejä pianonsoitonopetukseeni erästä oppilasta varten, jolle nuottien lukeminen oli ilmiselvästi keskivertoa haastavampaa. Löysin opinnäytetyön, joka oli tehty Turun ammattikorkeakoulussa 2010 (Erna Westerlund: Nuottilukihäiriökö ongelma – oppimishäiriön kohtaaminen soittotunnilla). Sen luettuani kiinnostuin aiheesta, koska moni asia tuntui loksahtavan kohdalleen, ja tunsin…

Jatka lukemista