Hannu, Kerttu ja musanoita

Olipa kerran köyhät vanhemmat, jotka halusivat lapsensa metsän armoille opettelemaan musiikkia. Vanhempien tavoitteena oli hyötyä lapsistaan niin, että he tuottaisivat rahaa musiikilla ja toisivat leipää ja hienouksia taloon. Vanhemmat päättivät lähteä johdattamaan lapsiaan musiikin tielle, koska näkivät heissä potentiaalia. Hannu ja Kerttu olivat fiksuja lapsia ja ymmärsivät paljon enemmän, mitä antoivat ymmärtää. He tiputtelivat omaa…

Jatka lukemista

SÄVELTÄJIEN MAAILMASSA – Tutustuminen säveltäjiin lasten maailman kautta

Kirjoittajat: Katriina Edoh ja Paula Korva 2013, Savonia ammattikorkeakoulu. Muistatko, milloin olit oppinut tuntemaan hyvin tunnetuimmat säveltäjät ja sijoittamaan heidät musiikin historiassa oikeille vuosisadoille? Tapahtuiko se kenties vasta korkeakouluopintojen aikana? Onko se tapahtunut vielä tähänkään päivään mennessä? Ja mikä merkitys sillä oikeastaan on? Tätä aloimme pohtia, kun mietimme lasten soitonopetukseen liittyviä osatekijöitä ja haasteita. Säveltäjätuntemuksen…

Jatka lukemista

Oppimisvaikeuksinen lapsi on ihan tavallinen lapsi

Kirjoittaja: Paula Holkko 2013, Centria ammattikorkeakoulu. Oppimisvaikeuksien yleisyydestä on hyvinkin erilaisia arvioita, eikä tarkkaa määrää voida tietää. Tavallisessakin kahdenkymmenen oppilaan luokassa voi olla useita oppilaita, joilla on todettu jokin oppimisen vaikeus. Opettajan pedagogisissa opinnoissa puhutaan usein erilaisista oppijoista, opetustyyleistä ja oppilaslähtöisestä opettamisesta, mutta  oppimisvaikeuksia käsitellään yllättävän vähän. Opettajan tulisi pystyä muokkaamaan opetustaan erilaisia oppijoita huomioivaan…

Jatka lukemista

Tekemisen ilo – keinoja lasten musiikinopetukseen ryhmässä

Kirjoittaja: Satu Lankinen 2013, Centria ammattikorkeakoulu. Improvisaatio, pelit, leikit, tarinat…Opettajalla on monia keinoja ohjata ryhmää kohti iloista ja monipuolista musiikinopiskelua. Minkälaisia harjoituksia tunnilla voi tehdä ja miksi? Aito kiinnostus tekemistä kohtaan herättää sisäisen motivaation, innostumisen ilman ulkoista palkintoa, joka edesauttaa oppimista. Jokaisella opettajalla onkin hyvä olla monenlaisia keinoja ja työskentelytapoja, joilla ylläpitää pienten oppilaidensa mielenkiinto….

Jatka lukemista