Solfaa soittaen – Uusi opetusmateriaali vastaamaan musiikin teorian ja säveltapailun opetuksen haasteisiin

Musiikin teorian ja säveltapailun opiskelu on hyvin keskeinen osa nykypäivän musiikin opiskelua ja se alkaa yleensä yhtä aikaa soitonopetuksen kanssa. Sen tarkoituksena on opettaa musiikin hahmottamisen, lukemisen ja kirjoittamisen taitoja sekä musiikinhistorian tuntemusta, ja sen tulisi tukea oppilaan soittoharrastusta (Ilomäki & Holkkola 2013, 204). Hyvin usein teorian ja säveltapailun opiskelu jää kuitenkin vain irralliseksi osaksi…

Jatka lukemista

Harmonikan ominaispiirteiden hyödyt ja haasteet musiikin perusteiden opettamisen ja oppimisen kannalta

Musiikin moniosaajana soitan sitä sun tätä, mitä milloinkin missäkin tyylilajissa – niin korvakuulolta kuin myös nuottien kanssa. Pääsoittimeni on kuitenkin aina kysyttäessä epäröimättä harmonikka, vaikka instrumenttiopinnot alkoivat 6-vuotiaana pianolla ja sekin on kulkenut harmonikan rinnalla mukana lähes koko ajan. Lähtökohtaisesti en hahmota musiikin teoriaa oman pääsoittimeni kautta, mikä on välillä tuntunut hämmentävältä. Tähän on varmasti…

Jatka lukemista

Musiikin opetuksessa mennään perä edellä puuhun

Musiikin teoriatunti alkaa ja heti kismittää ja ahdistaa. Taas tunnin verran tätä piinaa, pään seinään lyömistä, osaamattomuuden tunnetta ja turhautumista. Tämä on ihan typerää. Miksi ei voisi vain soittaa? Liittykö tämä edes millään lailla soittamiseen ja musiikkiin ylipäätään? Onko tästä teoriahommasta ja säveltapailusta minulle jotain hyötyä? Tällaisia tuntemuksia minulla ja useimmilla opiskelutovereillani oli, kun kävin…

Jatka lukemista

”SIINÄ OPPII TOSI HYVIN” – TEORIAOPETUKSESTA PIANOTUNNEILLA

Soittotunneilla annettu teoriaopetus parantaa oppimistuloksia sekä lisää oppilaan opiskelumotivaatiota. Pianon käyttö opetuksessa konkretisoi teoria-asiat, ja näin teoria ei jää irralliseksi oppiaineeksi vaan yhdistyy käytäntöön. Yksityisopetuksen ansiosta opetus voidaan myös räätälöidä jokaiselle oppilaalle sopivaan muotoon. Olen opettanut pianonsoittoa jo useita vuosia, ja minulla on paljon kokemusta myös musiikin teorian ja säveltapailun opettamisesta pianotuntien yhteydessä. Suurimman osan…

Jatka lukemista

Musiikin teoriaa kuunnellen, katsellen ja lorutellen – havainnollistaminen musiikin teorian opetuksessa

”Onko pakko mennä teoriaan?” Musiikinteoria koetaan usein irralliseksi, musiikkiopiston pakko-opinnoksi, jonka asiayhteyttä instrumenttiopintoihin ei ymmärretä. Tämä ”pakko” -asenne vaikuttaa harrastajan mielessä jo ennen teoriatuntien alkamista ja siksi opettajan rooli oppimisilmapiirin luojana on keskeinen. ”Opettajan on oltava herkkä tajuamaan kunkin oppilaansa tietystä kehitysvaiheesta nousevat tarpeet turvallisuudentunteen, kannustuksen, itseluottamuksen, tavoitetason ja muiden opetukseen ja soittotuntien vuorovaikutukseen liittyvien…

Jatka lukemista

Musisoiva MUPE-tunti

Kirjoittajat: Marianne Mieskolainen ja Reetta Pitkä 2012, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Monen musiikin perusteita opiskelleen teoriatunnit ovat kuluneet lähinnä kelloa vilkuillessa ja omaa lauluvuoroa peläten. Nämä kokemukset ovat myös meille ja useimmille opiskelutovereillemme tuttuja. Nyt kun olemme siirtyneet itse opettajan rooliin, on meidän tehtävämme pohtia, miten opiskelusta saisi mielenkiintoista ja jopa hauskaakin. Miksi musiikin perusteiden opetuksessa on…

Jatka lukemista