Moni aikuinen on arjen kiireissä ja rutiineissa varmasti miettinyt uuden harrastuksen aloittamista. Miten löytää itselle sopiva harrastus, joka motivoi viikoittain poikkeamaan arjen rutiineista ja saa kokeilemaan jotain ihan uutta? Soittoharrastuksen aloittaminen ei ole koskaan liian myöhäistä ja jokaiselle aikuiselle löytyy oma inspiroiva soitin, jonka soittamiseen voi heittäytyä hetkeksi arjen tohinasta. Tässä artikkelissa olen koonnut vinkkejä musiikkiharrastuksesta kiinnostuneille kuin myös musiikkialan ammattilaisille: laajemmasta osaamisesta oman instrumentin ulkopuolella ei ole koskaan haittaa.

Instrumentin soittamisen hyödyt

Musiikin harrastamista on tutkittu jo pidemmän aikaa. Aktiivinen soitto- tai lauluharrastus vaikuttaa aivotoimintaan erittäin myönteisesti. Muun muassa ikäihmisillä tehdyistä tutkimuksista on huomattu, että musiikki hidastaa aivojen ikääntymistä: tiettyjen aivojen osien toiminta tehostuu musiikkiharrastuksen myötä. Tämän lisäksi jotkin aivojen osat – jotka eivät ole pelkästään pyhitetty musiikin harrastamiselle – kasvavat, jolloin kuulo-, tunto- ja motorisen järjestelmän toiminnat paranevat (Huotilainen & Peltonen, 2017.)

Musiikin kuuntelu aktivoi aivoja suuresti ja sen hyödyt yltävät havainnointikyvyn paranemisesta mielikuvituksen stimulointiin. Kuuntelu voi olla sosiaalinen tapahtuma, mutta myös vaikuttaa oman identiteetin kokemuksiin (Numminen 2012). Hyödyt vahvistuvat sen mukaan, miten aktiivisesti henkilö kuuntelee musiikkia, soittaa tai laulaa.

Jos pelkästä kuuntelusta on suuret positiiviset vaikutukset, voidaan siirtyä instrumentin soittamisen tuottamiin arkisiin hyötyihin: musiikin soittaminen rikkoo arjen rutiineja ja harrastaja huomaa oman kehityksensä nopeasti, vaikka se olisikin pientä. Lisäksi soittaminen on hauskaa! Oma edistyminen on suurin motivaatio aikuisille, jonka seurauksena omia taitoja on mukava näyttää myös ystäville ja perheenjäsenille. Harrastuksena musiikki on melko joustava: soittotunti voi olla esimerkiksi kerran viikossa, jonka jälkeen viikon sisällä harrastaja määrittelee itse harjoittelukerrat, milloin ne hänelle sopivat.

Onko soittoharrastuksen aloittamiselle ikärajaa?

Ei! Moni on aloittanut iästä riippumatta uuden harrastuksen. Instrumenttiopintojen aloittaminen kuuluu samaan luokkaan kuin muutkin ajanvietteet: niin liikunta- kuin musiikkiharrastuksenkin aloittaminen on mahdollista aikuiselle. Tärkeintä on muistaa, että uuden oppiminen tapahtuu samoin kuin lapsilla, kuitenkin hitaammin. Musiikkiharrastukseen vaadittava hienomotoriikan kehittyminen ei tapahdu hetkessä, vaan siihen tarvitaan monen monta toistoa. Se ei ole kuitenkaan mahdotonta.

Hyviä uutisia niille, jotka haluaisivat syksyn tullen aloittaa uuden harrastuksen, mutta uskovat olevansa siihen jo liian vanhoja: Koskaan ei ole liian myöhäistä. Aikuinen oppii sen minkä lapsikin. Oppiminen vain vie enemmän aikaa. – Tiia-Maria Juuso & Tuija Sorjanen, HS

Louhivuoren, Siljanderin, Luoman sekä Johnsonin tekemässä tutkimuksessa Seniorikuorolaulajien sosioekonominen tausta, koettu hyvinvointi ja terveys paljastaa, että kuorolaulu ylläpitää ikäihmisen psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä elämänlaatua. Yhdessä musiikin harrastaminen parantaa mielenterveyttä, muistia sekä tietenkin sosiaalisian suhteita (Louhivuori;Siljander;Luoma;& Johnson, 2012). Kuoro on siitä mukava harrastus aloittaa, sillä omalle tasolle löytyy varmasti sopiva ryhmä. Yhdessä tekeminen pienentää kynnystä uuden asian kokeiluun ja tuo varmasti ikimuistoisia kokemuksia arkeen.

Oikean instrumentin valinta

Esimerkiksi piano on suosittu instrumentti aloitteleville aikuisille: soittimessa on visuaalinen apu, että näkee mitä kädet tekevät, ja soittimesta lähtee aina kelvollinen ääni (Juuso & Sorjanen 2014). Pianossa tulee usein myös keskilinjan ylitystä, joka tarkoittaa esimerkiksi oikean käden, liikuttamista vasemman käden hallintapuolelle ja päinvastoin. Tällöin soittaminen on todellista aivojumppaa ja vielä palkitsevampaa.

Jos kuitenkin olet aina lapsuudesta asti halunnut aloittaa esimerkiksi sellonsoiton, tartu tuumasta toimeen! Vaikka joku instrumentti on haastavampi kuin toinen, ei se ole este musiikkiharrastuksen aloittamiselle. Jousisoittimien kanssa sävelkorvan harjoittaminen tapahtuu voimakkaammin, sillä oikean äänen saamiseksi soittajan on opeteltava luottamaan kuulemaansa. Hyvä on muistaa kaikissa soittimissa, että soittamisen opettelu vaatii aikaa ja oppiminen on jokaiselle yksilöllistä.

Instrumenttien hinta vaihtelee huimasti. Jos olet siis aloittamassa harrastusta, etkä tiedä kuinka kauan innostuksesi kestää, voit huoletta hankkia edullisemmasta päästä soittimen. Halvempi soitin voi soida hieman eri tavalla kuin huippuluokan instrumentit, mutta se saa soittajan vain kehittämään omaa tekniikkaansa hieman enemmän, että soitin soi paremmin. Jos myöhemmin päätät sijoittaa parempaan soittimeen, on perustaitosi instrumentinhallinnasta hieman pidemmällä.

Omalla kohdallani sain käyttööni äidiltäni sellon, joka suoraan sanottuna ei ole laadukkaimmasta päästä. Sellon mukana tullut jousi kaipasi kipeästi jouhitusta ja soittimen talla oli jätetty alkuperäiseen korkeuteensa, jonka vuoksi kielet olivat todella kaukana otelaudasta ja vaativat tavallista enemmän voimaa soittaessa. Kieletkin olivat jo parhaat päivänsä nähneet. Pienellä huollolla sain kuitenkin nämä seikat korjattua ja onnistuin kierrättämällä saamaan kelvollisen soittimen aloittelijalle. Selloni soittaminen vaatii tarkkuutta, eikä se anna anteeksi hutiloitua työtä, jonka vuoksi se on minulle erinomainen ”kouluttaja”.

Löydä vapaus uuden asian opettelemisesta

Pitäisi vain soittaa, eikä välittää virheistä. – Anna Sirén, Yle

Olit sitten musiikin ammattilainen tai et, voin taata, että uuden instrumentin aloittaminen on virkistävä kokemus. Tärkeää on antaa itselleen armoa ja heittäytyä oppijan rooliin avoimella mielellä. Oppiminen on yksilöllistä kaikissa ikäluokissa, joten älä aseta itsellesi tavoitteita vertailemalla itseäsi muihin.

Aloitin sellonsoiton viime syksynä opinnäytetyötäni varten. Musiikkitaustani on auttanut minua soiton yhdistämisessä teoriaan, mutta muuten täysin uuden soittimen ja soitinryhmän oppiminen on ollut vain ajasta kiinni. Olen omalta instrumentiltani huilisti, jonka vuoksi oikean soittoasennon löytyminen on vienyt omalla kohdallani eniten aikaa: kehoni on ollut vaikea muokkautua uuteen. Sellotunneilla voin kuitenkin olla vapaasti osaamatta heti kaikkea ja perusasioihin keskittyminen on minulle antoisinta. Mikään ei ole sen parempaa kuin onnistua itselle vaikeissa asioissa!

Mistä löytää soitonopettaja?

Monen kaupungin konservatorio tarjoaa avoimen puolen opintoja, joihin aikuisen vasta-alkajatkin voivat hakea. Opinnot eivät ole valtion tuen alla, joten lukukausimaksut ovat yleensä melko suuria, jos lasketaan päälle vielä instrumentin hankinta sekä nuottikustannukset. Mukavinta on, että avoimelle puolelle ei tarvitse kuin ilmoittautua kerran puolessa vuodessa, jolloin harrastusta voi alkuun kokeilla yhden lukukauden ajan.

Kansalaisopistot järjestävät myös soitonopetusta. Tunneille pääsee yleensä ensimmäisiksi ilmoittautuneet ja paikkoja on rajoitettu määrä. Kansalaisopistosta riippuen opetusta järjestetään suurimmaksi osaksi 22,5 min ajan kerrallaan. Tämä on soitonopetukselle melko lyhyt tuntimäärä, jonka vuoksi kotiharjoitteluun kannattaa panostaa.

Soitonopettajaksi opiskelevat antavat myös suurimmissa kaupungeissa soittotunteja yksityisesti. Kysellä opettajaa kannattaa musiikkioppilaitoksista sekä musiikkipedagogikoulutusta tarjoavista ammattikorkeakouluista.

7.2.2020 tekemässäni pienessä kyselyssä musiikin ja tanssin ammattilaisista ja opiskelijoista löytyi monta kiinnostunutta kokeilemaan uuden instrumentin aloittamista. Kysymykseeni Minkä instrumentin soittamisen sinä haluaisit aloittaa? vastasi 27 ihmistä. Sello keräsi 7 innokasta aloittajaa, rummut 4 ja kitara (sis. akustinen ja sähkökitara) 3. Basso, laulu, viulu sekä saksofoni saivat jokainen 2 ääntä. Huilu, oboe, piano sekä konserttikantele keräsivät jokainen yhden äänen. Lisäksi didgeridoo sai yhden äänen. Musiikkipedagogien kannattaa siis ehdottomasti markkinoida soittotunteja myös aikuisille.

Kirjoittanut:

Sanni Tirronen 2020, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Huotilainen, M.;& Peltonen, L. 2017. Tunne aivosi. Helsinki: Otava.

Juuso, T., & Sorjanen, T. 2014. Harkitsetko uuden harrastuksen aloittamista? Aloita! Uutinen 28.8.2014. Helsingin sanomat. Viitattu 9.1.2020.

Louhivuori, J., Siljander, E., Luoma, M.-L. & Johnson, J. 2012. Seniorikuorolaulajien sosioekonominen tausta, koettu hyvinvointi ja terveys. Yhteiskuntapolitiikka(4). Viitattu 9.1.2020. a

Numminen, A. (2012). Musiikki, tanssi, runot ja mopon rassaus − kulttuuriaktiviteetit päihteiden torjunnassa. Yhteiskuntapolitiikka(2), 204-208. Viitattu 9.1.2020.

Sirén, A. 2016. Aikuisena aloitettu soittoharrastus vaatii armoa ja aikaa . Uutinen 21.2.2016. Yle. Viitattu 13.2.2020.