Digitaalinen muusikkous – kitarasovellukset puhelimelle: hupia vai hyötyä?

Digitaalisuus tulee, oletko Sinä valmis? Asioiden siirtyessä yhä enemmän sähköiseksi päivittäisestä asioimisesta lähtien, myös opetus on siirtynyt osittain internettiin kaikkien saataville, poiketen perinteisestä luokassa tapahtuvasta opetuksesta. Nykypäivänä melkein kaikilta löytyvät älypuhelimet taskusta – miten sitä voisi myös hyödyntää oppimisessa ja opetuksessa kaiken muun sen tarjoaman sisällön lisäksi? Olisiko mahdollista saada lisää motivaatiota ja mielekkyyttä harjoitteluun pelien ja opetusohjelmien avulla? Täyttävätkö opetusohjelmat kolme ihmisen psykologista tarvetta: autonomian, kompetenssin ja yhteenkuuluvuuden tunteet? Tässä artikkelissa tarkastelen kolmea eri kitaranopetusohjelmaa, jotka ovat saatavana älypuhelimelle vuonna 2017.

Yousician

Ohjelma on pelillinen. ”Käsitteelle ”peli” löytyy lukuisia määritelmiä. Peli on toimintaa, jolle on muodolliset ja etukäteen sovitut säännöt, jotka säätelevät pelin etenemistä sen keston ajan.” (Järvinen & Sotamaa 2005, 10). Pisteitä annetaan siitä, miten kappaleet ovat onnistuneet. Ohjelma kuuntelee soittoa ja antaa välitöntä palautetta. Välitön palaute voi olla joko

  • A Bit Early
  • Early
  • A Bit Late,
  • Late
  • Great
  • Good
  • Perfect!

Väärät äänet merkitään punaisella ja oikein menneet äänet vihreällä. ”Peli on toiminnan muoto, joka tapahtuu kuvitellussa todellisuudessa ja jossa pelaaja(t) yrittää saavuttaa pelin sääntöjä noudattaen vähintäänkin yhden pelille asetetuista tavoitteista.” (Adams 2014, 2). Tavoitteena on soittaa kappaleet oikein ja mitä tarkemmin ja paremmin soittaa, niin sitä enemmän pisteitä saa ja pääsee etenemään pelissä eteenpäin.

Peli on ilmainen, mutta jos haluaa rajattoman harjoitteluajan, niin se on maksullinen. Harjoitteluaika vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon pelaa. Omassa käytössä ilmainen peliaika kesti n. 15 minuuttia, jonka koin sopivaksi määräksi muun harjoittelun ohella. Premium-versiolla on kolme vaihtoehtoa: 19,99€/kuukausi, 9,99€/kuukausi kahdentoista kuukauden ajan määräaikaisena tai sitten 14,99€/kuukausi kahdentoista kuukauden ajan määräaikaisena, joka sisältää kaikkien instrumenttien opetuksen eli myös basson, pianon ja ukulelen opetuksen. Mahdollista on kumminkin harjoitella ajan ylittyessä ilman palautteenantoa ja vain niitä kappaleita, jotka on saatu jo avattua.

Sormet on merkitty eri väreillä: etusormi on oranssi, keskisormi on violetti, nimetön on turkoosi ja pikkurilli on punainen. Vapaa kieli ilmaistaan harmaalla värillä. Eteneminen tapahtuu loogisesti lähtien yksinkertaisista perusasioista liikkeelle kohti vaikeampia harjoituksia. Ohjelmassa on 10 eri tasoa, jossa edetään taso kerrallaan. Mahdollista on kumminkin näyttää osaaminen ja avata uusia tasoja jo aikaisemmin. Näyttäminen tapahtuu kokeella, joka vaikenee kappaleiden edetessä. ”Kompetenssin kokemus tarkoittaa, että kykenet tekemään asioita, jotka ovat tarpeeksi haastavia säilyttääkseen kiinnostavuutensa ja tuottavat tuloksia, joita pidät arvokkaina. Kun pystyt kohtaamaan haasteita ja ylittämään ne, tulet myös paremmaksi siinä, mitä teet.” (Järvilehto 2014, 31).

Ohjelma sisältää virtuaalisia opetustunteja ja oikeita videoita, jossa käydään teknisiä asioita ja harjoituksia läpi opettajan kanssa. Harjoituksissa soitetaan nuotteja tai sointuja otelaudalta, jotka on ilmaistu nuotin tai soinnun nimellä tai nauhavälin numerolla. Painettavaa nauhaa ilmaistaan sormen värillä ja numerolla. Rytmiäkään ei ole merkitty perinteiseen tapaan, vaan pallo menee otelautaa pitkin ja sen laskeutuessa pitää soittaa siitä kohti mihin se laskeutuu. Otelaudassa on nauhoja, jotka kuvastavat rytmiä. Nauhat on myös jaettu neljäsosan mittaisiin osiin tummemmilla viivoilla.

Harjoituksista on mahdollista käydä myös hitaammat harjoitusversiot läpi. Tähtiä kappaleen jälkeen saa nollasta tähdestä kolmeen tähteen ja kappaleita voidaan sen lisäksi jakaa osiin, josta saa tähtiä esim. part 1, part 2 ja part 3. Kappaleesta saa myös kokonaispisteet ja myös parhaat pisteet laitetaan ylös, jolloin suoritusta on mahdollista parantaa myöhemmin. Tuloksen parantamista varten ei tarvitse soittaa koko kappaletta läpi, vaan on mahdollista soittaa esimerkiksi part 1 kappaleesta erikseen. Ohjelma antaa myös lopuksi palautetta siitä, miten kappale meni. ”Peli on järjestelmä, jossa pelaajat pyrkivät sääntöjen puitteissa ratkaisemaan keinotekoisen konfliktin, josta seuraa mitattavissa oleva lopputulos.” (Salen & Zimmerman 2004, 80). Pisteitä voi myös vertailla maailmanlaajuisesti muiden pelaajien tai vain kavereiden kesken.

Oppilaan kanssa olemme käyttäneet ohjelmaa nuottien opettelun tukena, vaikka nuottiviivastoa ei ole ohjelmassa käytettykään. Ohjelma etenee loogisesti, joten se oli hyvä lisä nykyiseen harjoitteluun. Harjoittelun pelillistäminen on tuonut mielenkiintoa pelkkien nuottien katsomiseen paperilta tuomalla ne peliksi, josta saa pisteitä ja välitöntä palautetta. Taustanauhat ja karaokemainen harjoittelu on ollut oppilaan mukaan mielenkiintoista. Kappaleet olivat joko oikeita kappaleita tai niistä tehtyjä muunnoksia esim. ”Highway to Helsinki”. Peli onkin suomalainen, vaikka opetus on kokonaan englanniksi.

Videot olivat laadukkaita ja selkeitä, ainoa miinus oli juuri englannin kieli, joka saattaa ihan pienille oppilaille olla vielä hankalaa. ”Peleistä on koettu monenlaista hyötyä oppimisessa. Parhaimmillaan pelit tekevät oppimisen miellyttäväksi ja motivoivaksi, ja ne saavat oppijan viihtymään tavallista kauemmin opittavan asian parissa. Pelit tukevat oppijan aktiivista oppimisprosessia ja auttavat ymmärtämään oppimaansa asiaa sen kontekstissa.” (Saarenpää 2014).

Uberchord

Ohjelman käyttämiseen tarvitaan akustinen-tai sähkökitara vahvistimen kanssa. Mahdollista on myös, että kitaran voi yhdistää puhelimeen käyttämällä iRig tai iRig2 adapteria, joten harjoittelu onnistuu melkein missä vain. Ohjelma sisältää virittimen, sointukaaviot ja mahdollisuuden persoonallisen profiilin tekemiseen. Ohjelmassa on ilmaisia oppitunteja alkaen aloittelija tasosta vaativiin tasoihin. Aloittelijoille on tarjolla 34 ilmaista oppituntia, seuraavat oppitunnit ovat maksullisia. Oppitunnit ovat jaettu tasoihin: Beginner I, Beginner II, Beginner III, Intermediate I Ja Intermediate II. Hinta ohjelmalle on 4,99€/kuukausi.

Ohjelma kuuntelee puhelimen mikrofonin kautta ja antaa palautetta siitä, miten harjoitukset ovat menneet. Harjoituksien arvioinnissa käytetään arvosanaa nollasta viiteen, jotka ovat kuvattu plektroilla. Ohjelmassa on tasoja, joissa edetään eteenpäin, kun edellinen on päästy läpi hyväksytysti. Uusien harjoitusten avaamiseksi täytyy olla tietyn verran plektroja eli pisteitä kerättynä, jotta voi edetä vaativimpiin harjoituksiin. Ohjelma opettaa esim. sointuja ja on myös mahdollista keskittyä joihinkin tiettyihin osa-alueisiin. ”Autonomian kokemus tarkoittaa tunnetta, että saat omilla teollasi aikaan muutoksia elämässäsi. Toisen sanoen toimintasi ei ole ylettömästi muiden tahdon tai tekojen rajoittamaa ja saavutat itsellesi tärkeitä tavoitteita kohtuullisella vaivannäöllä.” (Järvilehto 2014, 28).

Ohjelma antaa visuaalista palautetta esim. soinnuissa esiintyvistä vääristä äänistä. Visuaalinen palaute ilmaistaan värillä, oikein mennessä on turkoosi ja väärin mennessä punainen. Ohjelma mahdollistaa luovan käytön antamalla mahdollisuuden luoda omia harjoituksia, joita on mahdollista jakaa kavereiden tai oppilaiden kanssa. Ohjelmassa kerätään osaamispisteitä eli Experience Pointseja ja harjoitteluun käytettyä aikaa eli Daily Goaleja. Edistymistä on mahdollista jakaa muiden kesken Twitterissä tai Facebookissa. ”Yhteenkuuluvuuden kokemus koskee tarvetta luoda merkityksellisiä yhteyksiä toisten ihmisten kanssa. Toisin sanoen se tarkoittaa tunnetta siitä, että merkitset jotain muille ja että toimintasi edistää heidän hyvinvointiaan. Ystävyyden, toveruuden ja sosiaaliset yhteyden tunteet ovat kaikki osa yhteenkuuluvuutta samoin kuin osallistumisen, vaikuttamisen ja vastuullisuuden tunteet.” (Järvilehto 2014, 33). Ohjelman on myös mahdollista laittaa muistuttamaan harjoittelusta tietyille päiville tiettyyn kellonaikaan. Ohjelma tallentaa harjoittelumäärän ylös, jolloin harjoittelua on mahdollista seurata.

Fourchords

Kitarakaraoke. Ohjelmassa on tasoja Newcomerista Arena Guitar Legend: iin. Kirjautumalla on mahdollista nähdä tavoitteet eri laitteilla, joten mahdollista on myös käyttää muillakin laitteilla. Ohjelma sisältää virittimen ja Justin Sandercoen tutorials-videot. Opetusvideot ovat laadukkaita sointujen soittamiseen ja komppaamiseen. Komppikuviot on mahdollista valita helposta haastavimpiin komppeihin. Käden liike näytetään ohjelmassa selkeästi ja myös visuaalisesti. Sointuja on mahdollista soittaa yhdenkielen versioista nelisointuihin, joten vaativuustasoa voi säätää. Tempoa on myös mahdollista säätää taitotason mukaan.

Kappaleissa on soinnut ja sanat ja liikkuva viiva näyttää miten kappaleessa edetään. Strum valikosta voidaan säätää rytmin tulevan joko rumpusetillä, metronomilla tai käden taputuksilla kakkoselle ja neloselle. Valikosta on myös mahdollista säätää kitararaitaa, bassoraitaa ja vokaaliraitaa. Ohjelmassa on myös mahdollista nauhoittaa omaa soittoa myös videon kanssa. Soinnut ovat merkitty eri väreillä, joka helpottaa sointuvaihdosten hahmottamista. Kappaleiden osaamista itsearvioidaan tähdillä nollasta kolmeen kappaleen jälkeen. Ohjelma ei kuuntele soittoa, joten harjoittelumäärää arvioidaan tasolla, joka nousee level 1: sestä eteenpäin. Ohjelmassa on mahdollisuus tehdä persoonallinen soittolista kappaleista, jotka ovat itselleen sopivimpia. Kappaleita on muutama kymmenen ilmaista ja maksamalla pääsee käsiksi yli 1500 kappaleeseen. Hinta kuukauden paketille on 4,99€ ja vuoden paketti maksaa 34,99€. Maksullisista kappaleista on mahdollista kokeilla muutaman kymmenen sekunnin demoversioita. Ohjelmasta löytyi myös suomenkielisiä lauluja, joka oli hyvä lisä eteenkin suomalaisille soittajille.

Oppilaan kanssa olemme käyttäneet ohjelmaa sointujen opettelun tukena. Hankaluuksia ilmeni rytmissä pysymisessä. Tunnilla oli helppo pysyä mukana, kun opettaja soitti myös, mutta kotona sointujen saaminen oikeaan kohtaan oli hankalampaa. Osasyynä tähän oli myös se, että ohjelma ei antanut välitöntä palautetta oppilaalle ja oppilaan piti itse yrittää arvioida omaa soittoaan. Vaikeustason vaihtamisen mahdollisuus kumminkin auttaa yksilöllistämään kappaleita oppilaille.

 Päätelmät

Ohjelmista ainoastaan Yousician ja Uberchord antoivat palautetta soitosta. Koen, että ohjelmat toimivat hyvänä lisänä oikean opetuksen rinnalla pelillistämällä harjoituksia. Kitaransoiton perusasiat olisi kumminkin syytä käydä oikean opettajan kanssa, koska virheitä ei korjattu muuten, kuin väärien äänien ja ajoituksen suhteen. Monet ohjelmat, mitkä liittyivät kitaransoitonopiskeluun puhelimella, olivat vain videoita, jolloin vuorovaikutusta ja palautetta ei saanut. Videoiden paras puoli kumminkin on se, että niitä voi käydä uudestaan läpi ja ne kulkevat puhelimen mukana sinne, minne sinäkin. En koe, että ohjelmat korvaisivat oikeata opetusta, mutta toimivat kyllä hyvänä lisänä sen rinnalla.

Kirjoittaja: Jari Karjalainen 2017, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Järvilehto L. 2014. Hauskan oppimisen vallankumous: Juva: PS-Kustannnus.

Saarenpää, H. 2009. Johdatusta oppimispelien ja pelaamalla oppimisen maailmoihin. http://pelitieto.net/oppimispelit-ja-hyotypelaaminen/

Salen, K. & Zimmerman, E. 2004. Rules of play: Game design fundamentals. Cambridge: MIT Press.