Ohjaus on kohtaamista ja tukea valinnoissa

Onhan?

Kevät ja alkukesä ovat koulutukseen hakeutumisen sesonkiaikaa. Tässä vaiheessa kymmenet tuhannet nuoret ja aikuiset pohtivat ura- ja koulutusvalintoja. Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelupaikan vastaanottaminen voi merkitä valtavaa elämänmuutosta. Työelämässä näitä kysymyksiä tulee eteen päivittäin – ammatinvaihto voi tulla eteen työtilanteen pakottamana tai oma-aloitteisesti. Toisinaan siirtymä tulee vastaan yllättäen. Aina ole tietoa siitä, mikä taho voi auttaa omassa tilanteessa etenemiseen.

Aikuiset tulevat oppilaitosten, työ- ja elinkeinotoimistojen ja koulutusneuvontapisteiden asiakkaaksi mukanaan loppuelämää koskettavia kysymyksiä:

Uskallanko kouluttautua uuteen ammattiin? Millä alalla löydän työpaikan?
Voinko edes tulla valituksi haluamaani koulutukseen?
Mitä teen jäätyäni työttömäksi ilman mitään koulutusta?
Kuinka perheeni voi tulla toimeen, jos siirryn työstä opiskelemaan?

Olipa neuvonta- tai ohjaustilanne lyhyt tai pidempi prosessi, tarkoittaa se aina isojen asioiden äärellä kohtaamista.

Tietoa, neuvontaa, ohjausta

Tukea omaa elämää koskettaviin ura- ja koulutusvalintoihin on mahdollista saada erilaisista tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista, jos ne ovat toimivia ja helposti saatavilla. Alueellisten toimijoiden yhteistyön ja tiedonkulun kehittäminen on tärkeää, jotta palvelut vastaisivat mahdollisimman hyvin kaikkien asiakkaiden tarpeita ja ohjauksen toimijat tuntisivat paremmin myös muiden kuin oman organisaation palveluita. Työ- ja elinkeinotoimistoissa, oppilaitoksissa ja alueellisissa neuvontapisteissä annetaan tietoa ja neuvotaan koulutusasioissa. Joidenkin asiakkaiden palveluprosessissa ovat läheisiä yhteistyökumppaneita myös kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut ja Kela. Internetin koulutussivustot tukevat itsenäisesti tietoa etsivää, ja uudet verkkopalvelut voivat auttaa oman osaamisen ja vahvuuksien arvioinnissa.

Työ- ja elinkeinotoimistossa kuhisee alkukesällä ja syksyllä

ohjaus on kohtaamistaJyväskylän työ- ja elinkeinotoimiston Ammatinvalinta- ja urasuunnitteluyksikön päällikkö Leena Lehmusto kertoi, että koulujen päättymisen jälkeinen aika ja alkusyksy ovat ajankohtia, jolloin asiakkaita tulee TE-toimiston palveluiden äärelle runsaammin. Myös armeijasta pääsevät nuoret aiheuttavat kävijäpiikin. Yksi ryhmä syksyn asiakkaista ovat ne nuoret ja aikuiset, jotka ovat jääneet ilman koulutuspaikkaa.

Kaikki asiakkaat eivät ole välttämättä aivan ”tyhjän päällä” – TE-toimistoissa neuvontaa saavat myös työssä olevat aikuiset, jotka pohtivat ammatinvaihtoa tai edelleen kouluttautumista.

Aikuisten ohjauksen palvelujärjestelmiä parannetaan

Mediassa käydään keskustelua syrjäytymisen ehkäisemisestä ja teema huomioitaneen myös tulevassa hallitusohjelmassa. Asiakkaan tarpeisiin vastaavat ohjauspalvelut voivat osaltaan auttaa tunnistamaan ja ennen kaikkea ehkäisemään syrjäytymiseen johtavia ongelmia.

Eri puolilla Suomea, alueellisesti ja valtakunnallisesti, kehitetään aikuisten koulutusneuvonnan ja uraohjauksen palveluita ja organisaatioiden keskinäistä yhteistyötä. Tavoitteena on kehittää laatua ja saatavuutta sekä vähentää asiakkaiden ”pompottelua” luukulta toiselle. Verkostona tuotetun toiminnan kehittämiseen panostetaan kymmenissä aikuisohjauksen kehittämisprojekteissa ympäri Suomea, ja valtakunnallista ESR-kehittämisohjelmaa (yht. 24,7 miljoonaa euroa) ovat hallinnoimassa Euroopan sosiaalirahasto, ELY-keskukset, työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Katso lisätietoa aikuisohjauksen kehittämisohjelmasta ja sen projekteista

Oletko Sinä saanut tukea koulutukseen tai työelämään siirtymisessä? Mistä hait tietoa ja neuvoja?

Auttoiko ohjaaja sinua arvioimaan osaamistasi ja mahdollisuuksiasi? Tulitko kuulluksi, löysitkö vastauksia? Teemme juttuja tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kokemuksista – kaikenlaisista kohtaamisista. Tuo kertomuksesi esille ja auta myös näiden palveluiden kehittämisessä. Voit ottaa yhteyttä suoraan toimitukseen palautelomakkeellamme.

 

Teksti: Anna-Kaisa Tiihonen

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-3