Satu ja Anne

Kansainvälisyyteen liittyvä osaaminen esille Euroguidancen työvälineillä

”Kansainvälisen osaamisen tarve kasvaa jatkuvasti”, sanoo Suomen Euroguidance-keskuksen vastaava asiantuntija Anne Valkeapää. ”Emme sitä arjessa aina välttämättä huomaakaan, kuinka linkittyneinä kansainvälisiin verkostoihin olemme. Jo alkaen syömisestä ja pukeutumisesta elintapamme vaatii suuren määrän kansainvälistä osaamista ja yhteistoimintaa taustalleen”.

Myös tulevaisuudentutkijoiden skenaarioissa tulevaisuuden osaamistarpeista kansainvälinen ja monikulttuurinen osaaminen jatkuvasti korostuvat. Ajankohtaiset ilmiöt, kuten koronapandemia, kiihtyvä muuttoliike sekä ilmastonmuutos, lisäävät tarvetta ylirajaiselle yhteistyölle sekä ihmisten kyvylle ymmärtää monenlaisia näkökulmia ja erilaisia lähtökohtia. ”Siksi olisi tärkeää, että ohjausalan ammattilaiset tietäisivät, millaisia vaihtoehtoja kansainvälisen osaamisen hankkimiseen on tarjolla ja osaisivat ohjata niiden pariin”, Anne huomauttaa.

Euroguidance-logoEuroguidance on EU-rahoitteinen eurooppalainen verkosto, jonka tehtävänä on edistää kansainvälistymisen teemojen näkyvyyttä ohjaustyössä sekä ohjausalan kansainvälisyyttä. Suomen Euroguidance-keskus pitää säännöllisiä koulutuksia esimerkiksi ohjausalan opiskelijoille, TE-asiantuntijoille ja Ohjaamojen henkilöstölle.

Kansainvälisyysohjauksen työvälineet laajempaan käyttöön

”Huomasimme, että oli tarvetta helppokäyttöisille työvälineille, joiden avulla tuoda kansainvälisyyttä ohjaustyössä esiin, vaikka ei itse olisikaan kansainvälistymisen asiantuntija. Maailmalle.net -verkkosivu on ohjaajille tärkeä työväline ja tiedonlähde, mutta sen rinnalle kaivattiin erityyppisiä ohjaukseen soveltuvia menetelmiä, joten tuotimme paketin uusia työvälineitä.”

Euroguidancen kansainvälisyysohjauksen työvälineet ovat verkkosivuilta vapaasti ladattavissa. Materiaalien avulla voi ohjata esimerkiksi pohtimaan kansainvälisyyden eri ulottuvuuksia sekä auttaa hahmottamaan ja sanallistamaan kansainvälisten kokemusten kautta hankittua osaamista. ”Erityisen suosittuja ovat olleet Polku maailmalle -kortit, joita voidaan käyttää kansainvälistymisohjauksen lisäksi monipuolisesti muussakin ohjaustyössä. Kortteja voi käyttää välineenä tunteiden sanoittamiseen, tavoitteiden asettamiseen sekä itsetutkiskeluun”, Anne kertoo.

”Tuore sidosryhmäkyselymme osoitti, että materiaalit eivät ole monille ohjaajille vielä tuttuja. Toivomme, että yhä useammat ottaisivat niitä aktiiviseen käyttöön. Euroguidancelle voi myös antaa palautetta työvälineistä ja esittää toiveita uusista materiaaleista”, Anne muistuttaa. Osa materiaaleista tullaan kääntämään englanniksi, jotta ne palvelisivat muitakin kuin suomen- ja ruotsinkielisiä ohjattavia.

Millaiset ohjausalaan ja kansainvälisyyteen liittyvät uutiset sinua kiinnostavat?

Kiinteä osa Euroguidancen työtä on viestiä ohjausalan kansainvälisistä aiheista sekä kansainvälistymisen mahdollisuuksista ohjaajille. Aktiivisinta viestintä on Euroguidancen Twitter-kanavalla, josta löytyy ajankohtaistietoa muun muassa kansallisista ja kansainvälisistä tutkimuksista, selvityksistä, tapahtumista ja koulutuksista. ”Twitter-kanavamme sisältö sopii esimerkiksi tutkijoille, kouluttajille ja päättäjille sekä kaikille ohjausalasta, kansainvälisistä työmarkkinoista ja osaamisen tulevaisuudesta kiinnostuneille henkilöille.

Facebook-sivumme on puolestaan suunnattu erityisesti käytännön ohjaustyötä tekeville”, sanoo Euroguidancen viestinnästä vastaava Satu Ryynänen.
Suosituin viestintäkanava on kuitenkin joka toinen kuukausi ilmestyvä uutiskirje.

”Haluamme, että viestinnästämme löytyy sisältöä jokaiselle monista sidosryhmistämme”, Satu kertoo. Kesällä toteutettu verkkokysely oli ensimmäinen osa Euroguidancen viestinnän kehittämistä palvelumuotoilun avulla. ”Se saa nyt syksyllä jatkoa sidosryhmähaastatteluista, joissa perehdymme syvällisemmin eri ammattiryhmien työn arkeen. Tarkoituksena on selvittää, miten voisimme tukea heitä oikeissa asioissa kansainvälisyyteen liittyen”, Satu kuvaa.

Sidosryhmähaastatteluihin voi ilmoittautua mukaan, jos haluaa jakaa kokemuksiaan siitä, miten kansainvälisyys omassa työarjessa tällä hetkellä näkyy tai ei näy. ”Erityisesti haluamme kuulla, millaista tukea tarvitsisit, jotta kansainvälisyys sulautuisi luontevaksi osaksi omaa ohjaustyötäsi”, Satu vinkkaa. ”Lisäksi otamme aina vastaan uutisaiheita, blogitekstejä ja haastateltavia ohjausalan kansainvälisyyteen liittyen: älä ujostele ottaa yhteyttä, jos sinulla on joku ajankohtainen tai muuten kiinnostava aihe mielessä.”

Lisätietoa:

Mikä on Euroguidance?

Kansainvälisyysohjauksen työvälineet 

Euroguidancen uutiskirjeet

Euroguidancen sidosryhmäkysely toi esiin toiveita ja ideoita-uutinen

 

Kirjoittaja:

Satu Ryynänen

asiantuntija, Opetushallitus

Yhteystiedot: euroguidance(at)oph.fi

 

Artikkelin pääkuvassa ovat Satu Ryynänen ja Anne Valkeapää Opetushallituksesta. Kuvalähde: Opetushallitus.

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-142