Työssäoppimisjakson kotikäynnillä tutustutaan omaishoidon tehtäviin, kuvassa vanhuksen kädet ja opiskelijan kädet käsittelevät kirjainpalikoita pöydällä.

Työelämälähtöistä, kokemuksellista oppimista lähihoitajakoulutuksessa

Lähihoitajaksi opiskelevat toimivat työuransa aikana monenlaisissa tehtävissä esimerkiksi päiväkodeissa, palvelutaloissa tai asiakkaiden kotona. Kotona tehtävä lähihoitajan työ voi olla kotihoitoa tai kotona asuvan omaishoidon piirissä olevan henkilön toimintakyvyn tukemista.

Kotona asumisen ja elämänhallinnan tutkinnon osassa lähihoitajaopiskelija edistää asiakkaan kotona asumista ja vahvistaa osaamistaan omaishoitajuudessa sekä asiakkaiden ohjauksessa eri palvelujen piiriin. Keski-Suomen omaishoitajat ry:n toiminnanjohtaja Elisa Järvenpää, omaishoidon ohjaaja Elina Sironen ja Gradia Jyväskylän opettaja Pirjo Hannula käynnistivät tähän tutkinnon osaan liittyvän kokeilun, jonka tavoitteena oli lisätä lähihoitajaopiskelijoiden tietotaitoa erityisesti omaishoidosta. Kokeilu on nyt ollut käytössä vuoden ja kaikkien osapuolten palautteet ovat pelkästään positiivisia.

Lähihoitajaopiskelijoiden työssä tapahtuva oppiminen aloitetaan yhteissuunnittelulla, jossa mukana ovat Omaishoitajat ry:n henkilökunta, opiskelijat ja opettaja. Suunnittelussa perehdytään asiakkaisiin, keskeisiin työtehtäviin, työprosesseihin, opiskelijan aiempaan osaamiseen sekä työelämävalmiuksiin. Opiskelijan kokemuksellinen oppiminen tapahtuu asiakkaiden kotona, kun hän ohjaa asiakasta ruokailussa, ulkoilussa sekä tukee ja motivoi päivittäisessä jumppatuokiossa. Lisäksi opiskelija antaa tarvittaessa ohjausta asiakkaalle ikäihmisten palveluiden käytöstä.

Kotikäyntejä tehdään kaksi kertaa viikossa ja niiden tavoitteena on tukea hoidettavan kotona asumista ja elämän hallintaa. Kotikäynnillä tehtävän työn ohessa opiskelija arvioi hoidettavan toimintakykyä ja voimavaroja sekä tunnistaa mahdollisesti kotona asumiseen liittyviä haasteita, riskejä ja tuen tarpeita sekä etsii niihin ratkaisuja työryhmän tukemana. Opiskelija suunnittelee työtehtävänsä yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa. Kotikäyntien lomassa opiskelija saa arvokasta tietoa omaishoitajuudesta: mitä se tarkoittaa, kuka sen myöntää ja mitä kirjallisia sopimuksia siihen tarvitaan.

Elina Sironen (vas.), lähihoitajaopiskelija Jonna Mäkinen ja Elisa Järvenpää.

Oppimisen tukena käytetään Moodlessa olevia oppimistehtäviä sekä viikoittaista tiimioppimista opettajan johdolla. Oppimistehtävien avulla jäsennetään asiakkaiden toimintakykyä, tuen tarpeita sekä omaishoitajien hyvinvointiin liittyviä tekijöitä.

Lisäksi lähihoitajaopiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat omaishoitajille hyvinvointitapahtumia, missä keskustellaan mm. liikunnasta, ravinnosta, unesta ja muista hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Ohjaus ja osaamisen arviointi yhteistyössä

Työssä tapahtuvaan oppimiseen kuuluu niin opettajan kuin työpaikkaohjaajankin ohjausta. Työpaikkaohjaaja osallistuu opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadintaan opettajan kanssa, antaa opiskelijalle ohjausta ja palautetta oppimisesta sekä osallistuu näytön arviointikeskusteluun. Lähihoitajaopiskelijoiden osaaminen arvioidaan näytöissä asiakkaan kotona, hyvinvointitapahtumassa sekä Moodlessa olevien oppimistehtävien avulla.

Kotona asumisen ja elämänhallinnan tutkinnon osan (15 osaamispistettä) työssä oppiminen opiskellaan ennen osaamisalan opintoja ja se kuuluu ammatillisiin valinnaisiin opintoihin. Tämän tutkinnon osan avulla opiskelija voi laajentaa osaamistaan kotona hoidettaviin ikäihmisiin, heidän toimintakyvyn tukemisen eri muotoihin sekä omaishoitajien arkeen.

Omaishoidon asiakkaan kotona mies rollaattorin kanssa ja hänen rinnallaan opiskelija.

Eri osapuolten kertomaa kokeilusta:

Omaishoitajien ajatuksia:

Kiva, että täällä meidän kotona käy nuoria opiskelijoita. Kun me olemme täällä vaan kahdestaan, päivät ovat samanlaisia eikä innostuta oikein mistään. Sitten, kun opiskelija tulee kotiimme, niin puhetta riittää, ulko-ovi aukeaa ja lähdetään yhdessä ulkoilemaan.

Joskus kahvitellaan yhdessä ja puhutaan päivän tapahtumista. Hyvä, että tällaista tukea on tarjolla.

Hoidettavien ajatuksia:

Laitahan minut kuntoon, olenkin jo odottanut, tässä vaan istuskelen enkä saa itseäni liikkeelle, kiva kun tulit.

Joo lähdetän vaan ulkoilemaan ja sitten tehdään kotijumppaa.

Opiskelijan ajatuksia:

On ollut todella valaisevaa nähdä ja kokea omaishoitajien arkea. Nyt osaa paremmin tukea ja ohjata omaishoitajia sekä hoidettavia kun esim. hoidettava tulee kuntoutusjaksolle palvelutaloon.

Olen ollut suuresti vaikuttunut siitä miten kiitollisia omaishoitajat ja hoidettavat ovat tästä palvelusta.

Kirjoittaja:

Hannula Pirjo, Gradia Jyväskylä, opettaja
pirjo.hannula@gradia.fi

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-123