Citydallailua Ammattipoluilla

Taitaja-tapahtuman Ammattipolku tukee opinto-ohjauksen tavoitteita ja antaa nuorille tärkeää ajankohtaista tietoa ja autenttisia kokemuksia erilaisista ammateista. Urasuunnittelu ja koulutusvalintojen tekeminen on muuttunut aikaisempaa haasteellisemmaksi. Millä perusteella nuori tekee elämäänsä ja uraansa koskevia valintoja ja päätöksiä? Osataanko hänen valintojaan tukea oikealla tavalla? Itsetuntemuksen ja urasuunnitteluvalmiuksien lisäksi nuori tarvitsee konkreettisia ja autenttisia kokemuksia erilaista ammateista ja ammattialoista. Taitaja2017 Helsinki tarjoaa tämän mahdollisuuden toukokuussa. Siellä Ammattipolkuja kutsutaan leikillisesti citydallailuksi.

Muuttuneet koulutus- ja uravalinnat

Ysiluokkalaiset ja lukiolaiset pohtivat viimeistään yhteishaun aikana koulutusvalintojaan, joiden vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Uravalinta on muuttunut entistä monimutkaisemmaksi, kun selkeitä ja ennustettavia ammatteja, joissa voisi työskennellä koko työuransa, ei enää ole – eivätkä nuoret välttämättä edes halua tehdä tällaisia ”yhden ammatin” urasuunnitelmia. Nuoret tarvitsevat tukea urasuunnitteluunsa sekä urasuunnitteluvalmiuksien kehittymiseen. Urasuunnitteluvalmiuksien tukeminen ja valmistautuminen valintoihin on hyvä aloittaa paljon ennen ysiluokkaa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on linjattu, että ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä ja perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuva jatkumo.

Urasuunnitteluvalmiudet auttavat valinnoissa

Urasuunnitteluvalmiuksilla tarkoitetaan valmiuksia, joiden avulla nuori osaa suunnitella omaa uraansa ja elämäänsä. Urasuunnitteluvalmiuksien kehittämisen avulla suunnataan pidemmälle kuin lähimpään koulutusvalintaan tai sen jälkeiseen ammattiin. Tavoitteena on, että nuori osaa suunnitella uraansa myös koulutuksen ja ensimmäisen työpaikan jälkeen ja näin saa näin valmiuksia myös työelämässä äkillisesti tapahtuviin muutoksiin. Nuoren urasuunnitteluvalmiuksia voidaan kehittää tukemalla itsetuntemuksen parantumista, lisäämällä tietoa koulutus- ja uravaihtoehdoista sekä edistämällä päätöksentekotaitoja sekä metakognitiivisia taitoja.

Nuori tarvitsee valintojensa tueksi kannustusta, tietoja ja kokemuksia. Nuorten tietämys erilaisista töistä ja ammateista rajoittuu useimmiten oman kokemuspiirin mukaisesti muutamiin vaihtoehtoihin, joita ovat päiväkodin, koulun, terveydenhoidon sekä kaupan alan työtehtävät. Vanhempienkaan työtehtävistä he eivät tiedä välttämättä kovin paljon. Perusopetuksen TET-kokemukset ovat voineet laajentaa näkemystä, mutta usein silloinkin valintojen perusteena on voinut olla kaverien tekemät valinnat tai houkuttelevat oheisedut esimerkiksi hampurilaisketjun ravintolassa tai karkkikaupassa.

Uraohjauksen haasteiksi on koettu tiedon laatu ja sen yksilöllinen ajoittaminen. Informaatio, johon sisältyy kokemuksellisuus ja henkilökohtainen merkitys, on todettu vaikuttavan parhaiten. Ammattipolut on ollut osa Taitaja-tapahtumaa jo yli kymmenen vuotta. Ammattipoluilla nuori voi saada kokemuksellista tietoa ura- ja koulutusvalintansa tueksi.

Taitaja-tapahtuma – Ammattitaidon SM-kilpailut

Vuosittainen Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma Taitaja-kilpailu järjestetään vuonna 2017 Helsingissä. Se on edustava näyteikkuna ammatillisen koulutukseen sisältäen mm. SM-kilpailut, seminaareja, näytöslajeja sekä monia muita tapahtumia. Tapahtuman järjestämisestä päävastuun kantaa koulutuksen järjestäjä yhdessä Skills Finlandin kanssa. Se toteutetaan opiskelijalähtöisesti ja tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Taitaja2016 -tapahtumaan Seinäjoelle osallistui 43 700 kävijää sekä lähes 500 nuorta osaajaa 56 eri lajissa ja toteutuksessa oli mukana yli 400 eri yritystä.

Ammattitaidon näyttämisen lisäksi Taitaja-tapahtuma on erinomainen mahdollisuus tutustua eri ammatteihin ja ammatilliseen koulutukseen. Se tarjoaa tapahtumaan tutustuvalle nuorelle kokemuksellista tietoa eri ammateista ja antaa samalla kosketuksen eri alojen työtehtäviin ja osaamisvaatimuksiin.

Kokemuksellinen ammattipolku voi tukea uravalinnoissa

Kivi- ja laatoitustyöntekijöitä Taitaja-tapahtumassa. Ammattipolut ovat osa Taitaja-tapahtumaa, jonka avulla voidaan parhaimmillaan tukea ura- ja koulutusvalintoihin liittyvää päätöksentekoa sekä edistää opinto-ohjauksen tavoitteita. Ammattipolut rakentuvat erilaisista tehtävistä ja Taitaja-kilpailun aikana järjestetyistä opastetuista kiertokävelyistä. Ammattipolut, alkuperäiseltä nimeltään Opintopolut, toteutettiin ensimmäistä kertaa Helsingissä pidetyissä ammattitaidon MM-kilpailuissa 2005 (WorldSkills 2005 Helsinki). Kehittämisessä ovat alusta asti olleet mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, Skills Finland ry sekä vuorotellen kunakin vuonna Taitaja-tapahtumasta vastaava kisaorganisaatio.

Peruskoulun yläkoululaisille ja lukiolaisille kokemuksellinen Ammattipolku voi olla hyvä virike päätöksentekoprosessin käynnistämiseksi ja valinnan ajankohtaisuuden ja merkityksen oivaltamiseksi. Ennakkoon ja jälkikäteen tehtävä työskentely voi auttaa kokemuksellisen tiedon jäsentämisessä ja uuden tiedon rakentamisessa. Ammattipolkuihin liittyviä tehtäviä voi hyödyntää opinto-ohjauksen tukena. Ammattipolkujen avulla voidaan tukea monenlaisten oppijoiden uravalintaa yksilöllisistä lähtökohdista.

Ammattipolkujen teoreettinen viitekehys on yhteydessä koulutus- ja uravalintaan liittyvien päätöksentekotaitojen kehittämiseen ja pohjautuu Florida State University:ssa tehtyihin tutkimuksiin informaation käytöstä valintatilanteissa (Sampson & Reardon 1998).

Ammattipoluilla näet ammatit ”livenä”

Viime vuosina Ammattipolkujen toteutusta ja tehtäviä on pyritty kehittämään entistä vaihtelevimmaksi ja kohderyhmän näkökulmasta mielenkiintoisemmiksi. Polulla liikkumiseen on pyritty liittämään hauskaa ja vaihtelevaa tekemistä. Viime aikoina tehtäviin on lisätty pelillisyyttä ja mobiilisovelluksia. Viimevuotinen Seinäjoen Taitajakisojen mainoslause, ”Ammattipoluilla näet ammatit livenä”, kuvaa hyvin ammattipolkujen luonnetta. Tarjolla oli kahdeksan erilaista ammattipolkua ja mahdollisuus tutustua lähes 50 ammattiin. Kävijöillä oli mahdollisuus osallistua joko opastetuille kierroksille tai ladata karttasovellus omaan puhelimeen tapahtumasivuilta karttasovelluksen omaan mobiililaitteeseen ja kulkea tapahtumassa sen avulla. Tapahtumassa oli mahdollista päästä näkemään, kokemaan, seuraamaan ja ennen kaikkea yrittämään ihan itse”. Ammattipolkujen varrella oli Test the Best -pisteitä, joilla osallistujat pääsivät itse osallistumaan.

Tämän kevään Taitaja2017 –tapahtuman kilpailujohtaja Satu Karjalaisen mukaan ammattipolkuja kutsutaan Helsingissä tapahtuman teeman mukaan leikkimielisesti ”citydallailuksi”.

Taitaja2017 Helsinki -tapahtuma valtaa Messukeskuksen

Tulevaisuuden huippuosaajat ja ammattilaiset kilpailevat SM-ammattitaitokilpailun mitaleista yli viidelläkymmenellä eri ammattialalla Taitaja2017 -tapahtumassa 15.- 18.5.2017. TaitajaPLUS ammattitaitokilpailun pääosassa ovat erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat.

Taitaja9-finaali, yläkoululaisten kädentaitokilpailu järjestetään samanaikaisesti Messukeskuksessa. Aiemmin peruskoulun 9. -luokkalaisille tarkoitettu kilpailu on muutettu kaikkien yläkoululaisten kilpailuksi. Kilpailulla halutaan hauskasti ja innostavalla tavalla nostaa kädentaitoa vaativien alojen, erityisesti tekniikan, tekstiilityön ja kotitalouden, tuntemusta. Taitaja9-kilpailu on 3-vaiheinen kilpailu, jossa edetään paikalliskilpailuista, aluekilpailun kautta finaalikilpailuun. Finaalikilpailu järjestetään Taitaja2017-HELSINKI tapahtumassa.

Messukeskuksessa nähdään kansainvälisiä kilpailijoita, lajikohtaisia tapahtumia, seminaareja, ammatti- ja yritystori sekä paljon muuta. Osassa Taitaja2017-tapahtuman kilpailulajeista myös lukio- ja ammattikorkeakouluopiskelijat kokeilevat osaamistaan. Kaikki tämä on rakennettu teemalla ”kaupunki kaupungissa”. Helsingin Messukeskukseen rakennetaan kaupunki minikoossa.

Ole hyvä – olen hyvä

Taitaja2017 Helsinki -tapahtumassa yleisöllä on ainutkertainen tilaisuus tutustua eri ammattialoihin. Kilpailualueiden viereen rakennetuilla ”Ole hyvä” -tehtäväpisteillä, on mahdollista kokeilla eri ammatteihin liittyviä taitoja ja kokea tekemisen iloa. Jokaisen Taitaja2017-kilpailulajin yhteyteen rakennetaan oma ”Ole hyvä” -tehtäväpiste, jossa ohjausta ja opastusta antavat opiskelijat ja opinto-ohjaajat. Tehtäväpisteet ovat saaneet nimensä tapahtuman sloganilta ”Ole hyvä!”, joka viestii hyvistä tavoista, kohteliaisuudesta ja siitä, että me kaikki olemme hyviä ja ylpeitä osaamisestamme. Taitaja2017 Helsinki slogan puhuttelee ”ole hyvä – olen hyvä”.

Suomen suurimpaan ja kansainvälisimpään ammattitaidon tapahtumaan odotetaan yli 80 000 vierailijaa ja ammattialoihin tutustujaa.

Suomi täyttää sata vuotta ja Taitaja 29 vuotta. Olethan mukana bileissä ja Ammattipoluilla?

Kirjoittaja

Anneli Muuronen, KM, erityisopettaja, opinto-ohjaaja toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa lehtorina ja opinto-ohjaajien kouluttajana. Hän on työskennellyt aikaisemmin myös perusopetuksen erityisopettajana sekä toiminut erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen tehtävissä ammatillisessa koulutuksessa ja perusopetuksessa

Lähteet

Lerkkanen, J., Ryhänen, A., Kauppila, P. & Hänninen, P. 2015. Ammattipolut ammattitaitokilpailussa. Skills Finland.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetushallitus. http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf. Viitattu 21.3.2017.

Taitaja2016 Seinäjoki. http://taitaja2016.fi/index.html. Viitattu 21.3.2017.

Taitaja2017 Helsinki. http://taitaja2017.fi/. Viitattu 21.3.2017.

Skills Finland. http://skillsfinland.fi/fi/. Viitattu 21.3.2017.

Skills-logo

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-92