Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna

Kanuuna-verkosto on Suomen 27 suurimman kunnan nuorisotoimien kehittämisverkosto, joka on toiminut Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuodesta 2007. Kanuuna-verkosto järjestää vuosittain työseminaareja ja koulutuksia sekä koordinoi verkoston sisäisiä kehittämis- ja tutkimushankkeita. Nuorisotyön ja koulun yhteistyö -kehittämis- ja tutkimushanke alkoi vuonna 2012 ja päättyy kuluvan vuoden lopussa. Siihen ja aiempiin kehittämishankkeisiin voi tutustua paremmin Kanuuna-verkoston kotisivuilla www.nuorisokanuuna.fi.

kanuunan logoVerkoston tarkoituksena on luoda ja ylläpitää edellytyksiä kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämiselle kunnissa ja kuntien yhteistyönä. Verkosto mahdollistaa mukanaoleville kunnille kokemustenvaihdon ja ajankohtaisen vertailutiedon saamisen muista kunnista. Nuorisotyöntekijöille Kanuuna-verkosto tarjoaa koulutuksia ja mahdollisuuksia verkottua vastaavaa työtä tekevien muiden kuntien työntekijöiden kanssa.

Keskeisenä toimintaperiaatteena Kanuuna-verkoston toiminnassa on nuorisotyölähtöisyys. Työseminaarien, kehittämis- ja tutkimushankkeiden sekä koulutusten teemat nousevat kuntien nuorisotyön arjesta, ja uusia toimintamuotoja suunnitellaan tarvelähtöisesti kunnista saadun palautteen perusteella. Toinen keskeinen toimintaperiaate on valtakunnallisuus. Kanuuna-verkoston seminaareja ja koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea. Vuonna 2014 tilaisuuksia on järjestetty mm. Hyvinkäällä, Vaasassa, Oulussa, Tampereella, Lahdessa ja Lappeenrannassa.

Kanuuna on aktiivinen yhteistyön kehittäjä eurooppalaisessa nuorisotyössä ja -politiikassa. Kanuuna järjesti joulukuussa 2013 Helsingissä konferenssin ”Peer learning in Youth Work and Policy”, johon osallistui toimijoita ympäri Eurooppaa. Vertaisoppimisen teeman lisäksi konferenssin tavoitteena oli pohjustaa eurooppalaisen nuorisotyön verkoston perustamista. Marraskuussa 2014 konferenssi järjestetään Hollannissa ‘s-Hertogenboschissa. Helsingissä aloitettu eurooppalaisen nuorisotyön verkoston perustaminen näkee päivänvalon.

Lue myös tutkija Tomi Kiilakosken artikkeli koulun ja nuorisotyön yhteistyöstä!  > Siirry artikkeliin tästä

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-62