Hyvän ohjauksen kriteerit julkaistu

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatineet suosituksen hyvän ohjauksen laatukriteereiksi. Kriteerit koskettavat perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta. Niiden halutaan tukevan ohjauksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa sekä varmistaa laadukkaan ohjauksen saatavuutta. Opetushallitus suosittelee, että koulutuksen järjestäjät ottavat hyvän ohjauksen kriteerit käyttöön lukuvuoden 2014–2015 aikana.

kriteerit-julkaisuHyvän ohjauksen kriteerit on suositus, joka on tarkoitettu käytettäväksi osana paikallista tai koulutuksenjärjestäjäkohtaista laatu- ja arviointijärjestelmää. Niiden tavoitteena on tukea ohjauksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa sekä varmistaa lasten ja nuorten laadukkaan ohjauksen saatavuus asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta.

Hyvän oppilaan ja opinto-ohjauksen kriteerien laatimisen taustalla on Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011–2016, jossa edellytettiin kriteerien käyttöönottoa 2014 alkavana lukuvuonna.

 

Elinikäisen ohjauksen merkitys kasvaa

Ohjauksen laadun ja saatavuuden kehittäminen on tärkeää myös siksi, että elinikäisen oppimisen ja sitä tukevan elinikäisen ohjauksen merkityksen nähdään kasvaneen suomalaisessa yhteiskunnassa. Elinikäisenä jatkumona toteutuva ohjaus nähdään välineenä osaamisen kehittämisessä, työllisyyden parantamisessa ja ylläpitämisessä, ammatillisen liikkuvuuden tukemisessa ja aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä. Siirtymät eri kouluasteiden sekä koulutuksen ja työelämän välillä ovat moninaistuneet, monimutkaistuneet ja lisääntyneet. Ohjauksen merkitys on kasvanut myös yksilön omien valintojen tukena.

Teemoja, joiden kautta hyvää ohjausta perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa kuvataan. Lähde: Hyvän ohjauksen kriteerit, OPH 2014

Lähteet:

Opetushallituksen uutinen 18.6.2014: Suositus hyvän ohjauksen laatukriteereiksi

Hyvän ohjauksen kriteerit. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Opetushallitus 2014. (pdf)

Lisätietoja:

Opetushallitus
opetusneuvos Aija Rinkinen
puh. 029 533 1248

 

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-59