Artikkelin henkilön nimi on muutettu.

Milaja (32) käytti amfetamiinia yli kymmenen vuotta. Nyt hänellä on työpaikka ja hän opiskelee ammatillista perustutkintoa loppuun. Avovankilassa toista tuomiota istuessaan Milaja alkoi miettiä: ”Ei tää elämä nyt voi tässä olla”. Huomio kiinnittyi Tekemällä oppii -projektin esitteeseen, jossa kerrottiin mahdollisuudesta opiskella ammatillinen perustutkinto vankilan työtoiminnassa tekemällä oppien. Milaja otti yhteyttä vankilan rikosseuraamusesimieheen ja siitä opinnot alkoivat.

Toisin oli vielä pari vuotta sitten, jolloin Milajan päivärytmiä ja toimintaa hallitsi amfetamiini.

Rikoksista ja huumeista hyvää oloa elämään

Milaja kertoo lapsuutensa olleen normaali ja peruskoulunkin sujuneen ihan hyvin. Peruskoulun jälkeen Milaja aloitti ammattikoulun ja kävi töissä. Sitten 18-vuotiaana iski totaalinen uupumus ja pitkä sairausloma. Sekä työt että opinnot keskeytyivät.

Silloin kuvioon tulivat myös huumausaineet, joita Milaja käytti huvin vuoksi. Vanha kaveripiiri vaihtui uusiin ja ”kaman” käyttöä rahoitettiin erilaisilla rikoksilla. Milaja nautti uudesta jännittävästä ja kivasta elämäntavastaan.

sxc.hu

Tuntui makealta kilauttaa ikkuna rikki ja paeta sitten paikalta.”

Rikollisen elämäntavan myötä Milaja sai useita ehdollisia tuomioita mm. kortitta ajosta, pienistä huumausainerikoksista ja rattijuopumuksista. Kunnes sitten tuli ensimmäinen ehdoton tuomio väkivaltarikoksesta tai, niin kuin Milaja itse sanoo, ”kaverien hatkamatkan rahoittamisesta”. Hän oli tuolloin 25-vuotias, ja vankilaan lähtivät mukaan hänen lapsensa.

Vankeusaika rauhoitti elämää ja jonkin aikaa tuomion jälkeenkin kaikki sujui mukavasti. Milaja sai työpaikan ja aloitti oppisopimuskoulutuksella perustutkintoa. Sitten mies joutui vankilaan ja Milaja jäi yksin. Tuntui, että kaikki romahti, mielenkiinto kaikkeen katosi ja Milaja aloitti amfetamiinin käytön uudelleen. Varkaudet jäivät, mutta kuvioon tulivat huumausaineiden kuljettamiset ja myymiset. Lapset otettiin huostaan.

Parin vuoden kuluttua tuli toinen ehdoton vankeustuomio törkeästä huumausainerikoksesta. Tuomio pakotti pysähtymään ja ajattelemaan.

Olen 30-vuotias enkä ole saanut elämäni aikana mitään suoritettua loppuun, niin paljon on jäänyt kesken.”

Muutosmotivaatio kasvoi entisestään, kun selvisi, että voisi opiskella ilman koulun penkillä istumista työtä tehdessä. Vankeusajan voisi käyttää hyödyllisesti.

Tekemällä oppiminen muutti elämän suunnan

Milaja aloitti opinnot Tekemällä oppii -projektin pilottikokeilussa, ammatillisessa perustutkinnossa Kiipulan ammattiopistolla tammikuussa 2012. Hänelle on räätälöity alusta alkaen opintoihin yksilöllinen opintopolku, jossa on otettu huomioon aiempi osaaminen ja hänen omat tarpeensa ja oppimistyylinsä. Työvaltaista opiskelua hän suoritti avovankilan työtoiminnan tehtävissä. Opettaja kävi vankilalla kerran viikossa ja opetti teoriaa työtehtävien ohessa. Lisäksi Milaja sai jonkin verran etätehtäviä. Muutaman kuukauden päästä Milaja pääsi vankilan ulkopuolelle opintoja vastaavan alan yritykseen työssäoppimaan.

Milaja pääsi valvottuun koevapauteen kesäkuussa 2012. Hän löysi itselleen asunnon. Opinnot jatkuivat uudessa työssäoppimispaikassa omassa kotikunnassa. Milajan tukena sekä opinnoissa että henkilökohtaisten asioiden, mm. asunnon ja toimeentulon järjestelemisessä, on ollut koko ajan Tekemällä oppii -projektin työhönvalmentaja. ”Työhönvalmentaja on ollut aivan loistava juttu, ihan suunnaton apu kaikessa. Esimerkiksi TE-toimistossa olisi jäänyt asiat kesken ilman työhönvalmentajaa. Työhönvalmentaja on auttanut aina ja ollut myös työpaikalla tukena, ihan loistava juttu!

Työhönvalmentajan tuki eri nivelvaiheissa, avovankilasta koevapauteen ja koevapaudesta vapauteen, on koettu erittäin tärkeäksi. Eri siirtymävaiheissa on ollut mukana tuttu ja turvallinen tukihenkilö auttamassa käytännön asioissa ja tukemassa työvaltaisten opintojen etenemistä.

Joulukuun lopulla 2012 koetti vapautuminen ja aivan mahtava uutinen työssäoppimispaikasta: Milajalle tarjottiin töitä. Työnantaja kehui Milajaa sanoen ”Hyvästä työntekijästä halutaan pitää kiinni. Työt on hoidettu todella hyvin”. Milaja on tyytyväinen, että on ollut avoin taustastaan alusta asti ja voi olla työpaikalla oma itsensä, eikä tarvitse salata mitään ja työntekijät ovat suhtautuneet Milajan taustaan hyvin, ”Tuntuu että työkavereista voi tulla jopa uusia ystäviä”.

Opiskelusuhde Kiipulan ammattiopistolle jouduttiin katkaisemaan, jotta työnantaja saa palkkatukea TE-toimistosta. Niinpä opinnot jatketaan loppuun oppisopimuskoulutuksena. Perustutkinnon on määrä valmistua keväällä 2013. Milaja on ollut innoissaan työvaltaisista opinnoista, joita on voinut suorittaa työtä tehden ja tulevaisuuden haaveissa onkin jatkaa perustutkinnon jälkeen ammattitutkintoon.

Elämä tuntuu nyt mukavalta. Kaikki perusasiat ovat kunnossa, on oma asunto, työpaikka ja tekemistä. Myös suhteet lapsiin ovat pikkuhiljaa paranemassa. Nyt minulla on hyvä olo.

Rikollisuuden kustannukset ovat kovat

Milajan matka kohti rikoksetonta elämää on alkanut hyvin. Myös toisin olisi voinut käydä.
Rikollisuuden kustannukset Suomessa ovat kovat.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, Optulan mukaan rikollisuuskontrollijärjestelmään kuluu vuosittain n. 1,7 miljardia euroa ja yhteiskunnallisiin kustannuksiin 10,4 miljardia euroa eli yhteensä n. 12,1 miljardia euroa, joka on 6,2 % bruttokansantuotteesta. Yksi vankilavuosi maksaa n. 65 000 euroa ja jokaiseen poliisin tietoon tulleeseen rikokseen kuluu n. 12 500 euroa. Jokainen täysi-ikäinen henkilö maksaa rikollisuuden kustannuksia n. 3 500 euroa vuodessa. Yksikin rikoksettomaan elämään ohjattu henkilö säästää siis reilusti meidän kaikkien verovaroja.

Uusintarikollisuuden ehkäisyyn kannattaa siis panostaa, työvaltaisiin ammatillisiin opintoihin ohjaaminen on hyvä keino edistää integroitumista työelämään. Yksilöllisten opintopolkujen ja työhönvalmentajan tuella saamme aikaan hyviä tuloksia uusintarikollisuuden ehkäisyssä.

(Artikkelissa esitellyn henkilön nimi on muutettu.)

Tekemällä oppii -projekti (ESR 2010-2013)

Tekemällä oppii on tukenut vankien koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia rakentamalla ohjaukseen moniammatillista yhteistyöverkostoa sekä kehittämällä vangeille suunnattua ohjausta ja työtoiminnan opinnollistamista. Oikein ajoitetulla ja ammattitaitoisella ohjauksella voidaan edistää vankien koulutukseen hakeutumista, ja opiskelumahdollisuuksia voidaan laajentaa jo vankeusaikana opinnollistamalla vankien työtoimintaa.

tekemalla_oppiiProjektin toteuttajat ovat Kiipulan ammattiopisto ja Ammattiopisto Tavastia. Kohderyhmänä ovat olleet vankia ohjaavat henkilöt eri organisaatioissa aina vankiloista oppilaitoksiin, työhallintoon ja yrityksiin. Yhteistyössä on ollut mukana Vanajan vankilan, Metsähallituksen, Hämeenlinnan kaupungin ja Museoviraston vankityötä tekeviä henkilöitä.

Kirjoittajat

Tekemällä oppii -projekti

Sivua on päivitetty 2023.

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-51