Ohjauksen tarpeet arvioimalla parempaa laatua ohjaukseen

James P. Sampsonin vierailuluento 4.3.2013
Professori James P. Sampson piti vierailuluennon Jyväskylän yliopistossa 4.3.2013. Kuvat: Siiri Pajunen

Kohdentamalla ohjauspalveluja niitä eniten tarvitseville ohjauksen laatua ja tehokkuutta voidaan lisätä. Tämän viestin kertoi Euroopan laajuiselle yleisölle professori James P. Sampson, joka piti vierailuluennon Jyväskylän yliopistossa 4.3.2013. Luento oli osa opettajankoulutuksen 150-vuotisjuhlavuotta ja sen järjestivät yhdessä Valtakunnallisen ohjausalan osaamiskeskus (VOKES), European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) ja The Center for the Study of Technology in Counseling and Career Development at the Florida State University. Luennossaan ”Variables Affecting Readiness to Benefit from Career Interventions” professori Sampson kuvasi kattavasti eri tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa asiakkaan kykyyn hyötyä uraohjauksesta.

James P. Sampsonin vierailuluento 4.3.2013Paikan päällä luentoa seurasi yli 50 kuuntelijaa. Luento myös jaettiin Jyväskylän yliopiston Moniviestimen kautta maailmanlaajuisesti verkossa. Live-yleisön lisäksi netin kautta luentoa seuranneiden joukosta esitettiin hyviä kysymyksiä mm. Espanjasta, Islannista, Iso-Britanniasta ja Bulgariasta. Luento sai paljon positiivista palautetta. Se koettiin kattavaksi esitykseksi, jossa tuotiin esiin myös ohjausalan käytännön työhön liittyviä seikkoja tutkimuksen lisäksi. Luennoitsijana professori Sampson nähtiin innostavana ja selkeänä. Professori Sampson pystyi siihen, mihin harva pystyy: yhdistämään teorian ja käytännön saumattomasti. Ohjaustarpeiden arvioinnin pohjalle rakentuvien palvelujen mielekkyys tuli vakuuttavasti perustelluksi. Suomen kaltaisessa hyvin organisoitujen koulutus- ja ohjauspalvelujen maassa Sampsonin ajatusten hyödyntämisen myötä ohjauspalvelumme olisivat nykyistäkin korkeatasoisemmat ja mitä todennäköisimmin rajalliset resurssit tulisivat tehokkaammin kohdennetuiksi.

Professori James P. Sampson Jr. on ansioitunut ohjausalan luennoitsija ja tutkija. Hän on myös julkaissut useita kirjoja ja artikkeleita sekä konsultoinut mm. Euroopan komissiota, Maailmanpankkia ja useita valtioita verkkopohjaisten ohjauspalvelujen kehittämisessä. Tällä hetkellä hän toimii professorina Floridan yliopistossa, jossa hän on luennoinut jo 1980-luvun alusta lähtien tietokonesovelluksien käytöstä urakehityksessä ja ohjausalalla. Tämän lisäksi professori Sampson on toiminut lähes 20 vuoden ajan ohjausalan tutkimuskeskuksen toisena johtajana. Keskus perustettiin 1980-luvun alussa tietokonesovellusten suunnittelun ja käytön tutkimukseen. Tutkimuskeskus on samalla yliopiston opiskelijoiden urapalvelukeskus, jota kehitetään monitieteisenä tutkimusohjelmana.

Kirjoittajat: Marjo Halmiala, Sakari Saukkonen, Raimo Vuorinen, Outi Ruusuvirta ja Jaana Kettunen