Kilpailu musiikissa — uhka vai mahdollisuus?

Kuulostaako toisten soitto aina vain paremmalta kuin omasi? Näkyykö ympärillä arvioivia katseita? Huomaatko vertailevasi itseäsi muihin kanssaopiskelijoihin? Ahdistaako, vai tuoko kilpailutilanne kenties lisämotivaatioita harjoitteluusi? Musiikkialalla kilpailu on lähes väistämätöntä, koska menestys ja ammattitaito takaavat esimerkiksi hyvät työmahdollisuudet. Vaikka kilpailusta ei puhuta konkreettisesti ”kilpailuna”, on kilpailuhenkisyys itsestäänselvyys kun puhutaan itsensä kehittämisestä muusikkona.  Selvitimme ammattiopinnoissa olevien musiikinopiskelijoiden…

Jatka lukemista

Vuorovaikutus kuoroharjoituksissa

Lähdin pohtimaan aihetta oman kokemukseni pohjalta. Harjoitutan kuoroa viikottain ja viime aikoina mieleeni on herännyt ajatuksia kuorolaisten ja kuoronjohtajan välisestä vuorovaikutuksesta. Kohtelenko kuoronjohtajana kaikkia kuorolaisia tasavertaisesti? Onko kuorossa hyvä ja positiivinen ilmapiiri, johon on mukava tulla työpäivän jälkeenkin? Vuorovaikutus ”Kuorotoiminta on jatkuvaa vuorovaikutusta, jossa kuoronjohtajan ammattitaidolla niin johtajana kuin äänenkäytön opettajana, sosiaalisilla vuorovaikutustaidoilla, persoonallisuudella ja…

Jatka lukemista

Sähköinen arviointimatriisi popjazzlaulunopetuksessa

Astuessaan työelämään, nuori laulun opettaja voi törmätä uusiin käytänteisiin, joita hän ei ole aiemmin tiennyt olevan edes olemassa.  Omasta musiikkiopistoajasta on aikaa ja tekniikka sekä työtavat ovat menneet eteenpäin. Tällainen asia voi olla esimerkiksi rytmimusiikin osastolla joissain musiikkiopistoissa käytössä oleva sähköinen päiväkirja- eli arviointimatriisi. Alun mahdollisen shokkivaiheen jälkeen voi viedä jonkin aikaa ennen kuin on…

Jatka lukemista

Bändissä soittamisen vaikutus teini-ikäisen itsetuntoon

Tunnen myös itseni paljon varmemmaksi bändi soiton myötä. Kun tietää että itse osaa jotai niin hyvin, että muutki bändissä luottaa sun taitoihin, tuntee olevansa paljon tärkeämpi. ja se auttaa selviämää arkisista tilanteista. -rumpalipoika 18 v. Tässä artikkelissa tutkin bändissä soittamisen vaikutusta teini-ikäisten itsetuntoon. Tein aiheesta kyselyn tällä hetkellä bändissä soittaville teini-ikäisille sekä jo aikuisille, jotka…

Jatka lukemista

Tanssinopetuksen erot Suomessa ja Portugalissa

Artikkelimme pohjautuu ulkomaanvaihtokokemuksiimme Lissabonissa Portugalissa. Virkki suoritti vaihdon syksyllä 2012 ja Väisänen syksyllä 2013. Suoritimme vaihdon samassa Escola Superior de Danca- koulussa ja huomasimme havainnoivamme samanlaisia asioita koulusta ja päätimme tarkastella kokemuksia yhdessä. Halusimme tarkastella artikkelissa erityisesti opetuksen ja oppimiskäsityksen eroja Suomen ja Portugalin välillä. Emme pyri artikkelissamme arvioimaan koulujen opetusmenetelmiä ja tuloksia, emmekä halua…

Jatka lukemista

Dialoginen ja vuorovaikutuksellinen tanssinopettajuus

Artikkelimme käsittelee dialogista ja vuorovaikutuksellista pedagogiikkaa. Artikkelissa esitettävät havainnot ja esimerkit pohjautuvat lähdemateriaaliin sekä omakohtaisiin opetuskokemuksiin päättöharjoittelumme ajalta syksyltä 2013. Olimme opetusharjoittelussa ilmaisutaitopainotteisissa kouluissa. Oona Leinonen opetti Lahden ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinjalla ja Tuija Touhunen Minna Canthin lukion ilmaisutaidonluokkaa. Halusimme tanssinopetuksessamme tarkastella dialogisen ja vuorovaikutteisen pedagogiikan vaikutusta oppimiseen, oppimisilmapiiriin sekä opiskelija–opettaja –suhteeseen. Vuorovaikutustaidot tärkeänä osana ryhmäyttämistä Keskeisimpänä…

Jatka lukemista