Larsen, J., Eriksson, H., Hägg Martinell, A. (2021) A scoping review of Delphi studies concerning social participation of refugees in health services

Download PDF Original Research Author(s): Joacim Larsen 1, Henrik Eriksson 1,2, Ann Hägg Martinell 1,3* 1 Department of Health Sciences, the Swedish Red Cross University College, Sweden 2 Department of Health Sciences, University West, Sweden 3 Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital, Karolinska Institutet, Sweden Published by: JAMK-JHSS (2021) Language of article: English Citation: Larsen,…

Continue reading

Buchegger, S. (2020) Analyzing the economic burden of COVID-19 patient hospitalization and testing: A comparison between the Netherlands and Germany

Download PDF Original Research Author(s): Stephanie Buchegger 1,2* 1 Carinthia University of Applied Sciences, Austria 2 JAMK University of Applied Sciences, Finland Published by: JAMK-JHSS (2020) Language of article: English Citation: Buchegger, S. (2020) Analyzing the economic burden of COVID-19 patient hospitalization and testing: A comparison between the Netherlands and Germany, JAMK Journal of Health and Social…

Continue reading

Tuomi, E. (2020) Mielenterveyshäiriöiden aiheuttamat kustannukset: Varhaisen tuen palvelut keinona kustannusten hillitsemiseen

Download PDF Short Communication Author(s): Essi Tuomi 1,2* 1 Tampere University, Finland 2 Laurea University of Applied Sciences, Finland Published by: JAMK-JHSS (2020) Language of article: Finnish Citation: Tuomi, E. (2020) Mielenterveyshäiriöiden aiheuttamat kustannukset: Varhaisen tuen palvelut keinona kustannusten hillitsemiseen, JAMK Journal of Health and Social Studies, e30-e36.

Continue reading

al-Hello. L. (2020) Vaikuttavuusperusteinen toiminta ja sen mittaaminen sosiaali-ja terveydenhuollossa

Download PDF Short Communication Author(s): Laura al-Hello 1,2* 1 Laurea University of Applied Sciences, Finland 2 HUS Helsinki University Hospital, Finland Published by: JAMK-JHSS (2020) Language of article: Finnish Citation: al-Hello. L. (2020) Vaikuttavuusperusteinen toiminta ja sen mittaaminen sosiaali-ja terveydenhuollossa, JAMK Journal of Health and Social Studies, e11-e15.

Continue reading

Koskinen, T. (2019) Maksuton päivähoito – lapsiperheiden pelastus, syntyvyyden nostattaja vai kuntien tappio?

Download PDF Short Communication Author(s): Tiia Koskinen 1* 1 Lahti University of Applied Sciences, Finland Published by: JAMK-JHSS (2019) Language of article: Finnish Citation: Koskinen, T. (2019) Maksuton päivähoito – lapsiperheiden pelastus, syntyvyyden nostattaja vai kuntien tappio?, JAMK Journal of Health and Social Studies, e24-e27.

Continue reading

Koljander, V. (2019) The burden of Alzheimer disease in Finland: Evidences from medical and financial burden of Alzhaimer in elderly population

Download PDF Short Communication Author(s): Vilma Koljander 1* 1 JAMK University of Applied Sciences, Finland Published by: JAMK-JHSS (2019) Language of article: English Citation: Koljander, V. (2019) The burden of Alzheimer disease in Finland: Evidences from medical and financial burden of Alzhaimer in elderly population, JAMK Journal of Health and Social Studies, e16-e19.

Continue reading

Hokkanen, P., Löf, M. (2019) The multiplicity of work communities in social and healthcare services: Evidence from diversity attitude in public and private sectors

Download PDF Original Research Author(s): Piia Hokkanen 1, Mari Löf 1* 1 JAMK University of Applied Sciences, Finland Published by: JAMK-JHSS (2019) Language of article: English Citation: Hokkanen, P., Löf, M. (2019) The multiplicity of work communities in social and healthcare services: Evidence from diversity attitude in public and private sectors, JAMK Journal of Health and…

Continue reading

Pekkola, M., Garbrah, W. (2018) Social support experiences of breast cancer patients

Download PDF Research Review Author(s): Maarit Pekkola 1*, William Garbrah 1 1 JAMK University of Applied Sciences, Finland Published by: JAMK-JHSS (2018) Language of article: English Citation: Pekkola, M., Garbrah, W. (2018) Social Support Experiences of Breast Cancer Patients, JAMK Journal of Health and Social Studies, e72-e79. Abstract Breast cancer is the most common cancer in…

Continue reading

Pokela, S., Punna, M., Tuomi, S. (2018) KP LAPE –muutosohjelma, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Download PDF Original Research The programme to address child and family services in Central Ostrobothnia (KP LAPE), Central Ostrobothnia Social and Health Services (Soite) Author(s): Suvi Pokela 1*, Mari Punna 1, Sirpa Tuomi 1 1 JAMK University of Applied Sciences, Finland Published by: JAMK-JHSS (2018) Language of article: Finnish Citation: Pokela, S., Punna, M., Tuomi, S….

Continue reading

Jääskeläinen, S., Tuomi, S. (2018) Kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen vaikuttavat tekijät

Download PDF Original Research Factors influencing the implementation of the national vaccination program Author(s): Susanna Jääskeläinen 1*, Sirpa Tuomi 1 1 JAMK University of Applied Sciences, Finland Published by: JAMK-JHSS (2018) Language of article: Finnish Citation: Jääskeläinen, S., Tuomi, S. (2018) Kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen vaikuttavat tekijät, JAMK Journal of Health and Social Studies, e38-e54. Abstract Vaccinations…

Continue reading

Ikola-Mäki, J., Pasonen, H., Tuomi, S. (2018) Lapsen oikeuksien toteutuminen terveyttä edistävässä sairaalassa

Download PDF Original Research The respect of children´s rights in a health promoting hospital Author(s): Jenni Ikola-Mäki 1*, Heidi Pasonen 1, Sirpa Tuomi 1 1 JAMK University of Applied Sciences, Finland Published by: JAMK-JHSS (2018) Language of article: Finnish Citation: Ikola-Mäki, J., Pasonen, H., Tuomi, S. (2018) Lapsen oikeuksien toteutuminen terveyttä edistävässä sairaalassa, JAMK Journal…

Continue reading

Ekmark, R., Puttonen, A. (2018) Kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia mielenterveyspalveluista Keski-Suomessa

Download PDF Short Communication Proposals from experts by experience for the development of mental health services in Central Finland Author(s): Rej Ekmark 1, Anne Puttonen 1* 1 JAMK University of Applied Sciences, Finland Published by: JAMK-JHSS (2018) Language of article: Finnish Citation: Ekmark, R., Puttonen, A. (2018) Kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia mielenterveyspalveluista Keski-Suomessa, JAMK Journal…

Continue reading

Vuorenmäki, M. (2018). Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketju Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella

Download PDF Original Research Smokeless Expectancy and Parental Care Chain in the South Ostrobothnia hospital district Author(s): Mari Vuorenmäki 1* 1 JAMK University of Applied Sciences, Finland Published by: JAMK-JHSS (2018) Language of article: Finnish Citation: Vuorenmäki, M. (2018) Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketju Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella, JAMK Journal of Health and Social Studies, e1-e13. Abstract…

Continue reading