Pokela, S., Tuomi, S. (2018) KP LAPE –muutosohjelma, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

The programme to address child and family services in Central Ostrobothnia (KP LAPE), Central Ostrobothnia Social and Health Services (Soite) Author(s): Pokela, Suvi; Tuomi, Sirpa Published by: JAMK-JHSS (2018) Language of article: Finnish Citation: Jääskeläinen, S., Tuomi, S. (2018) KP LAPE –muutosohjelma, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, JAMK Journal of Health and Social Studies, e186….

Continue reading

Jääskeläinen, S., Tuomi, S. (2018) Kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen vaikuttavat tekijät

Factors influencing the implementation of the national vaccination program Author(s): Jääskeläinen, Susanna; Tuomi, Sirpa Published by: JAMK-JHSS (2018) Language of article: Finnish Citation: Jääskeläinen, S., Tuomi, S. (2018) Kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen vaikuttavat tekijät, JAMK Journal of Health and Social Studies, e185. Abstract Vaccinations have been proven to be a very cost-effective way to increase public…

Continue reading

Tuomi, S., Ikola-Mäki, J. (2018) Lapsen oikeuksien toteutuminen terveyttä edistävässä sairaalassa

The respect of children´s rights in a health promoting hospital Author(s): Tuomi, Sirpa; Ikola-Mäki, Jenni Published by: JAMK-JHSS (2018) Language of article: Finnish Citation: Tuomi, S., Ikola-Mäki, J. (2018) Lapsen oikeuksien toteutuminen terveyttä edistävässä sairaalassa, JAMK Journal of Health and Social Studies, e183. Abstract Children´s rights in hospital are based on the United Nation´s convention…

Continue reading

Ekmark, R., Puttonen, A. (2018) Kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia mielenterveyspalveluista Keski-Suomessa

Proposals from experts by experience for the development of mental health services in Central Finland Author(s): Ekmark, Rej; Puttonen, Anne Published by: JAMK-JHSS (2018) Language of article: Finnish Citation: Ekmark, R., Puttonen, A. (2018) Kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia mielenterveyspalveluista Keski-Suomessa, JAMK Journal of Health and Social Studies, e182. Abstract National policies in health care concentrate on…

Continue reading

Vuorenmäki, M. (2018). Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketju Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella

Smokeless Expectancy and Parental Care Chain in the South Ostrobothnia hospital district Author(s): Vuorenmäki, Mari Published by: JAMK-JHSS (2018) Language of article: Finnish Citation: Vuorenmäki, M. (2018) Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketju Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella, JAMK Journal of Health and Social Studies, e181. Abstract About 15% of pregnant women in Finland smoke at some stage of pregnancy….

Continue reading