Viuhko, J. (2020) Ylipainon ja lihavuuden vaikutukset Suomessa ja maailmalla: Miten epidemia pysäytetään?

Download PDF

Short Communication

Author(s): Johanna Viuhko 1*

1 Laurea University of Applied Sciences, Finland

Published by: JAMK-JHSS (2020)

Language of article: Finnish

Citation: Viuhko, J. (2020) Ylipainon ja lihavuuden vaikutukset Suomessa ja maailmalla: Miten epidemia pysäytetään?, JAMK Journal of Health and Social Studies, e38-e46.

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-25