Hämäläinen, E. (2020) Hoiva-avustajat ja vähimmäishenki-löstömitoituksen nosto, säästöjä ikääntyneiden hoivassa?

Download PDF Short Communication Author(s): Eeva Hämäläinen 1* 1 JAMK University of Applied Sciences, Finland Published by: JAMK-JHSS (2020) Language of article: Finnish Citation: Hämäläinen, E. (2020) Hoiva-avustajat ja vähimmäishenki-löstömitoituksen nosto, säästöjä ikääntyneiden hoivassa?, JAMK Journal of Health and Social Studies, e1-e10.

Continue reading