Hämäläinen, E. (2020) Hoiva-avustajat ja vähimmäishenki-löstömitoituksen nosto, säästöjä ikääntyneiden hoivassa?

Download PDF

Short Communication

Author(s): Eeva Hämäläinen 1*

1 JAMK University of Applied Sciences, Finland

Published by: JAMK-JHSS (2020)

Language of article: Finnish

Citation: Hämäläinen, E. (2020) Hoiva-avustajat ja vähimmäishenki-löstömitoituksen nosto, säästöjä ikääntyneiden hoivassa?, JAMK Journal of Health and Social Studies, e1-e10.

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-20