View articles


Pekkola, M., Garbrah, W. (2018) Social support experiences of breast cancer patients

Download PDF

Research Review

Author(s): Pekkola, Maarit; Garbrah, William

Published by: JAMK-JHSS (2018)

Language of article: English

Citation: Pekkola, M., Garbrah, W. (2018) Social Support Experiences of Breast Cancer Patients, JAMK Journal of Health and Social Studies, e72-e79.


Pokela, S., Punna, M., Tuomi, S. (2018) KP LAPE –muutosohjelma, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Download PDF

Original Research

The programme to address child and family services in Central Ostrobothnia (KP LAPE), Central Ostrobothnia Social and Health Services (Soite)

Author(s): Pokela, Suvi; Punna, Mari; Tuomi, Sirpa

Published by: JAMK-JHSS (2018)

Language of article: Finnish

Citation: Pokela, S., Punna, M., Tuomi, S. (2018) KP LAPE –muutosohjelma, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, JAMK Journal of Health and Social Studies, e55-e71.


Jääskeläinen, S., Tuomi, S. (2018) Kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen vaikuttavat tekijät

Download PDF

Original Research

Factors influencing the implementation of the national vaccination program

Author(s): Jääskeläinen, Susanna; Tuomi, Sirpa

Published by: JAMK-JHSS (2018)

Language of article: Finnish

Citation: Jääskeläinen, S., Tuomi, S. (2018) Kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen vaikuttavat tekijät, JAMK Journal of Health and Social Studies, e38-e54.


Vainiomäki, V., Heikkilä, M. (2018) Yhteisöllisyys kantaa seniorityössä

Download PDF

Short Communication

Community carries elderly work

Author(s): Vainiomäki, Vesa; Heikkilä, Maarit

Published by: JAMK-JHSS (2018)

Language of article: Finnish

Citation: Vainiomäki, V., Heikkilä, M. (2018) Yhteisöllisyys kantaa seniorityössä, JAMK Journal of Health and Social Studies, e36-e37.


Ikola-Mäki, J., Pasonen, H., Tuomi, S. (2018) Lapsen oikeuksien toteutuminen terveyttä edistävässä sairaalassa

Download PDF

Original Research

The respect of children´s rights in a health promoting hospital

Author(s): Ikola-Mäki, Jenni; Pasonen, Heidi; Tuomi, Sirpa

Published by: JAMK-JHSS (2018)

Language of article: Finnish

Citation: Ikola-Mäki, J., Pasonen, H., Tuomi, S. (2018) Lapsen oikeuksien toteutuminen terveyttä edistävässä sairaalassa, JAMK Journal of Health and Social Studies, e18-e35.


Ekmark, R., Puttonen, A. (2018) Kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia mielenterveyspalveluista Keski-Suomessa

Download PDF

Short Communication

Proposals from experts by experience for the development of mental health services in Central Finland

Author(s): Ekmark, Rej; Puttonen, Anne

Published by: JAMK-JHSS (2018)

Language of article: Finnish

Citation: Ekmark, R., Puttonen, A. (2018) Kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia mielenterveyspalveluista Keski-Suomessa, JAMK Journal of Health and Social Studies, e14-e17.


Vuorenmäki, M. (2018). Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketju Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella

Download PDF

Original Research

Smokeless Expectancy and Parental Care Chain in the South Ostrobothnia hospital district

Author(s): Vuorenmäki, Mari

Published by: JAMK-JHSS (2018)

Language of article: Finnish

Citation: Vuorenmäki, M. (2018) Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketju Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella, JAMK Journal of Health and Social Studies, e1-e13.