View articles


Pekkola, M., Garbrah, W. (2018) Social support experiences of breast cancer patients

Download PDF

Research Review

Author(s): Pekkola, Maarit; Garbrah, William

Published by: JAMK-JHSS (2018)

Language of article: English

Citation: Pekkola, M., Garbrah, W. (2018) Social Support Experiences of Breast Cancer Patients, JAMK Journal of Health and Social Studies, e187.


Pokela, S., Punna, M., Tuomi, S. (2018) KP LAPE –muutosohjelma, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Download PDF

Original Research

The programme to address child and family services in Central Ostrobothnia (KP LAPE), Central Ostrobothnia Social and Health Services (Soite)

Author(s): Pokela, Suvi; Punna, Mari; Tuomi, Sirpa

Published by: JAMK-JHSS (2018)

Language of article: Finnish

Citation: Jääskeläinen, S., Tuomi, S. (2018) KP LAPE –muutosohjelma, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, JAMK Journal of Health and Social Studies, e186.


Jääskeläinen, S., Tuomi, S. (2018) Kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen vaikuttavat tekijät

Download PDF

Original Research

Factors influencing the implementation of the national vaccination program

Author(s): Jääskeläinen, Susanna; Tuomi, Sirpa

Published by: JAMK-JHSS (2018)

Language of article: Finnish

Citation: Jääskeläinen, S., Tuomi, S. (2018) Kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen vaikuttavat tekijät, JAMK Journal of Health and Social Studies, e185.


Vainiomäki, V., Heikkilä, M. (2018) Yhteisöllisyys kantaa seniorityössä

Download PDF

Short Communication

Community carries elderly work

Author(s): Vainiomäki, Vesa; Heikkilä, Maarit

Published by: JAMK-JHSS (2018)

Language of article: Finnish

Citation: Vainiomäki, V., Heikkilä, M. (2018) Yhteisöllisyys kantaa seniorityössä, JAMK Journal of Health and Social Studies, e184.


Ikola-Mäki, J., Pasonen, H., Tuomi, S. (2018) Lapsen oikeuksien toteutuminen terveyttä edistävässä sairaalassa

Download PDF

Original Research

The respect of children´s rights in a health promoting hospital

Author(s): Ikola-Mäki, Jenni; Pasonen, Heidi; Tuomi, Sirpa

Published by: JAMK-JHSS (2018)

Language of article: Finnish

Citation: Ikola-Mäki, J., Pasonen, H., Tuomi, S. (2018) Lapsen oikeuksien toteutuminen terveyttä edistävässä sairaalassa, JAMK Journal of Health and Social Studies, e183.


Ekmark, R., Puttonen, A. (2018) Kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia mielenterveyspalveluista Keski-Suomessa

Download PDF

Short Communication

Proposals from experts by experience for the development of mental health services in Central Finland

Author(s): Ekmark, Rej; Puttonen, Anne

Published by: JAMK-JHSS (2018)

Language of article: Finnish

Citation: Ekmark, R., Puttonen, A. (2018) Kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia mielenterveyspalveluista Keski-Suomessa, JAMK Journal of Health and Social Studies, e182.


Vuorenmäki, M. (2018). Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketju Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella

Download PDF

Original Research

Smokeless Expectancy and Parental Care Chain in the South Ostrobothnia hospital district

Author(s): Vuorenmäki, Mari

Published by: JAMK-JHSS (2018)

Language of article: Finnish

Citation: Vuorenmäki, M. (2018) Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketju Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella, JAMK Journal of Health and Social Studies, e181.