View articles

View Published Articles

 

Ilván, M. (2021) Iäkkäiden kaatumisen ehkäisy: Lisää laadukkaita elinvuosia elämään, JAMK Journal of Health and Social Studies, e22-e28.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-32


Sarantila, A. (2021) Ylipainon vaikutukset Suomalaisille, JAMK Journal of Health and Social Studies, e16-e21.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-31


Laine, N. (2021) The health burden of smoking in Finland: Evidence from disability adjusted life years (DALYs), JAMK Journal of Health and Social Studies, e11-e15.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-30


Larsen, J., Eriksson, H., Hägg Martinell, A. (2021) A scoping review of Delphi studies concerning social participation of refugees in health services, JAMK Journal of Health and Social Studies, e1-e10.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-29


Buchegger, S. (2020) Analyzing the economic burden of COVID-19 patient hospitalization and testing: A comparison between the Netherlands and Germany, JAMK Journal of Health and Social Studies, e67-e78.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-28


Soini, E. (2020) Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon taloushallintoon, JAMK Journal of Health and Social Studies, e61-e66.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-27


Ahonen, R. (2020) Pandemiapotilaiden taloudellinen taakka: Vertaileva analyysi Suomen ja Ruotsin, JAMK Journal of Health and Social Studies, e47-e60.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-26


Viuhko, J. (2020) Ylipainon ja lihavuuden vaikutukset Suomessa ja maailmalla: Miten epidemia pysäytetään?, JAMK Journal of Health and Social Studies, e38-e46.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-25


Tuomi, E. (2020) Mielenterveyshäiriöiden aiheuttamat kustannukset: Varhaisen tuen palvelut keinona kustannusten hillitsemiseen, JAMK Journal of Health and Social Studies, e30-e36.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-24


Kukkonen, A. (2020) Työhyvinvoinnin tukeminen säästää, JAMK Journal of Health and Social Studies, e22-e29.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-23


Flink, S. (2020) Työikäisten masennus Suomessa: Terveystaloustieteen näkökulma aiheeseen, JAMK Journal of Health and Social Studies, e16-e21.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-22


al-Hello. L. (2020) Vaikuttavuusperusteinen toiminta ja sen mittaaminen sosiaali-ja terveydenhuollossa, JAMK Journal of Health and Social Studies, e11-e15.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-21


Hämäläinen, E. (2020) Hoiva-avustajat ja vähimmäishenki-löstömitoituksen nosto, säästöjä ikääntyneiden hoivassa?, JAMK Journal of Health and Social Studies, e1-e10.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-20


Peltomaa, A. (2019) Hospital at home – palliative care / hospice care; cost-effective or not?, JAMK Journal of Health and Social Studies, e32-e34.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-18


Boers, R. (2019) Dutch health care privatization, JAMK Journal of Health and Social Studies, e28-e31.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-17


Koskinen, T. (2019) Maksuton päivähoito – lapsiperheiden pelastus, syntyvyyden nostattaja vai kuntien tappio?, JAMK Journal of Health and Social Studies, e24-e27.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-16


Varonen, K. (2019) Low back pain: Can we afford not to be person-centred?, JAMK Journal of Health and Social Studies, e20-e23.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-15


Koljander, V. (2019) The burden of Alzheimer disease in Finland: Evidences from medical and financial burden of Alzhaimer in elderly population, JAMK Journal of Health and Social Studies, e16-e19.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-14


Hokkanen, P., Löf, M. (2019) The multiplicity of work communities in social and healthcare services: Evidence from diversity attitude in public and private sectors, JAMK Journal of Health and Social Studies, e8-e15.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-13


Ahonen, R., Tunturi, M. (2019) Diabetes Suomessa nyt ja tulevaisuudessa: Todisteet diabeteksen vuoksi menetetyistä terveistä elinvuosista, JAMK Journal of Health and Social Studies, e4-e7.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-12


 

Pellilä, L. (2019) Muistisairauksien hoito vs. ennaltaehkäisy, JAMK Journal of Health and Social Studies, e1-e3.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-11


Pekkola, M., Garbrah, W. (2018) Social Support Experiences of Breast Cancer Patients, JAMK Journal of Health and Social Studies, e72-e79.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-9


Pokela, S., Punna, M., Tuomi, S. (2018) KP LAPE –muutosohjelma, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, JAMK Journal of Health and Social Studies, e55-e71.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-8


Jääskeläinen, S., Tuomi, S. (2018) Kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen vaikuttavat tekijät, JAMK Journal of Health and Social Studies, e38-e54.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-7


Vainiomäki, V., Heikkilä, M. (2018) Yhteisöllisyys kantaa seniorityössä, JAMK Journal of Health and Social Studies, e36-e37.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-6


Ikola-Mäki, J., Pasonen, H., Tuomi, S. (2018) Lapsen oikeuksien toteutuminen terveyttä edistävässä sairaalassa, JAMK Journal of Health and Social Studies, e18-e35.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-5


Ekmark, R., Puttonen, A. (2018) Kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia mielenterveyspalveluista Keski-Suomessa, JAMK Journal of Health and Social Studies, e14-e17.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-4


Vuorenmäki, M. (2018) Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketju Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella, JAMK Journal of Health and Social Studies, e1-e13.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-3