Impact-based activity

al-Hello. L. (2020) Vaikuttavuusperusteinen toiminta ja sen mittaaminen sosiaali-ja terveydenhuollossa

Download PDF Short Communication Author(s): Laura al-Hello 1,2* 1 Laurea University of Applied Sciences, Finland 2 HUS Helsinki University Hospital, Finland Published...