al-Hello. L. (2020) Vaikuttavuusperusteinen toiminta ja sen mittaaminen sosiaali-ja terveydenhuollossa

Download PDF

Short Communication

Author(s): Laura al-Hello 1,2*

1 Laurea University of Applied Sciences, Finland

2 HUS Helsinki University Hospital, Finland

Published by: JAMK-JHSS (2020)

Language of article: Finnish

Citation: al-Hello. L. (2020) Vaikuttavuusperusteinen toiminta ja sen mittaaminen sosiaali-ja terveydenhuollossa, JAMK Journal of Health and Social Studies, e11-e15.

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-21