Kukkonen, A. (2020) Työhyvinvoinnin tukeminen säästää

Download PDF

Short Communication

Author(s): Anu Kukkonen 1*

1 Laurea University of Applied Sciences, Finland

Published by: JAMK-JHSS (2020)

Language of article: Finnish

Citation: Kukkonen, A. (2020) Työhyvinvoinnin tukeminen säästää, JAMK Journal of Health and Social Studies, e22-e29.

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-23