Tuomi, E. (2020) Mielenterveyshäiriöiden aiheuttamat kustannukset: Varhaisen tuen palvelut keinona kustannusten hillitsemiseen

Download PDF

Short Communication

Author(s): Essi Tuomi 1,2*

1 Tampere University, Finland

2 Laurea University of Applied Sciences, Finland

Published by: JAMK-JHSS (2020)

Language of article: Finnish

Citation: Tuomi, E. (2020) Mielenterveyshäiriöiden aiheuttamat kustannukset: Varhaisen tuen palvelut keinona kustannusten hillitsemiseen, JAMK Journal of Health and Social Studies, e30-e36.

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-24