Flink, S. (2020) Työikäisten masennus Suomessa: Terveystaloustieteen näkökulma aiheeseen

Download PDF

Short Communication

Author(s): Sanna Flink 1*

1 Porvoon Kaupunki Liikelaitos Kuninkaantien Työterveys, Finland

Published by: JAMK-JHSS (2020)

Language of article: Finnish

Citation: Flink, S. (2020) Työikäisten masennus Suomessa: Terveystaloustieteen näkökulma aiheeseen, JAMK Journal of Health and Social Studies, e16-e21.

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-22