Ahonen, R., Tunturi, M. (2019) Diabetes Suomessa nyt ja tulevaisuudessa: Todisteet diabeteksen vuoksi menetetyistä terveistä elinvuosista

Download PDF

Short Communication

Author(s): Reija Ahonen 1, Minna Tunturi 1*

1 JAMK University of Applied Sciences, Finland

Published by: JAMK-JHSS (2019)

Language of article: Finnish

Citation: Ahonen, R., Tunturi, M. (2019) Diabetes Suomessa nyt ja tulevaisuudessa: Todisteet diabeteksen vuoksi menetetyistä terveistä elinvuosista, JAMK Journal of Health and Social Studies, e4-e7.

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-12