Laulunopettajan ja oppilaan välinen ystävyys – etu vai haaste?

Opettajan ja oppilaan suhde on laulun yksilöopetuksessa aina jossain määrin läheinen, mutta jos mukaan lisätään vielä ystävyys, miten se vaikuttaa opettamiseen – vai vaikuttaako? Entä vaikuttaa­ko tilanteeseen se, kumpi on ollut olemassa aiemmin, opetussuhde vai ystävyys? Voiko siitä seurata jotain negatiivista, jos opettaja ja oppilas ovat myös ystäviä?  Ystävyydellä tarkoitan tässä tapauksessa lähinnä kaveruutta tai…

Jatka lukemista

Mitä ja miten soitonopettaja viestii?

Soittotunneilla kaikki lähtee vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutuksen perusta taas on viestinnässä. Niinpä jokaisen soitonopettajan on syytä tarkkailla omaa viestintäänsä ja pohtia, miten voisin omalla kohdallaan kehittyä. Soittotunneilla, kuten yleensäkin elämässä, kaikki lähtee vuorovaikutuksesta. Hyvä vuorovaikutus soittotunneilla auttaa luomaan positiivisia kokemuksia, jotka sitten taas omalta osaltaan edesauttavat motivaation muodostumisessa. Soitonopettaja on myös tärkeässä asemassa pienten soitto-oppilaiden vuorovaikutustaitojen kehityksessä….

Jatka lukemista

Instrumenttiopettajan ja oppilaan vuorovaikutussuhteen haasteet

Opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutuksen toimivuus on tärkeässä roolissa kun tarkastellaan oppilaan edistymistä soittoharrastuksensa parissa. Instrumenttiopettajan ja oppilaan välinen opetussuhde voi kestää muutamasta kuukaudesta moniin vuosiin. Oppilaan ja opettajan välisen vuorovaikutuksen toimiminen olisi ensiarvoisen tärkeää, jotta oppilas saa opetuksesta täyden hyödyn irti. Johtuen kuitenkin ihmisten eroista esimerkiksi luonteen, iän tai kulttuuritaustojen suhteen, kohtaamme vuorovaikutukseen liittyviä…

Jatka lukemista

Dialoginen ja vuorovaikutuksellinen tanssinopettajuus

Artikkelimme käsittelee dialogista ja vuorovaikutuksellista pedagogiikkaa. Artikkelissa esitettävät havainnot ja esimerkit pohjautuvat lähdemateriaaliin sekä omakohtaisiin opetuskokemuksiin päättöharjoittelumme ajalta syksyltä 2013. Olimme opetusharjoittelussa ilmaisutaitopainotteisissa kouluissa. Oona Leinonen opetti Lahden ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinjalla ja Tuija Touhunen Minna Canthin lukion ilmaisutaidonluokkaa. Halusimme tanssinopetuksessamme tarkastella dialogisen ja vuorovaikutteisen pedagogiikan vaikutusta oppimiseen, oppimisilmapiiriin sekä opiskelija–opettaja –suhteeseen. Vuorovaikutustaidot tärkeänä osana ryhmäyttämistä Keskeisimpänä…

Jatka lukemista