Rakas soitonopettaja, tunnetko oppilaasi? – Näkökulmia soittotuntitilanteeseen

Kirjoittaja: Sanna Huttunen 2013, Savonia-ammattikorkeakoulu. Soitonopiskelu on monimutkaista puuhaa. Oppilas vie soittotunnille mukanaan melkoisen määrän ulkomusiikillisia tekijöitä, joiden kanssa pitäisi pystyä vastaanottamaan uutta informaatiota ja keskittymään sen hetkiseen aiheeseen. Lisäjännityksensä tilanteeseen tuo opettaja, joka katselee soittotuntia aivan omasta tulokulmastaan. Mitä soittotunneilla siis oikein tapahtuu? Kuinka luoda soittotunnista tilanne, joka tukee ja edes auttaa musiikin oppimista?…

Jatka lukemista

Musiikin ainutlaatuisuus – näkökulmia ihmisen musiikinoppimiskykyyn

Kirjoittaja: Anna-Maria Pietiläinen 2013, Savonia-ammattikorkeakoulu Artikkelissani musiikin ainutlaatuisuudesta ja sen oppimisesta käsittelen musiikin olemassaoloa  maailmassa ja ihmisessä itsessään. Perusoletuksena pidän sitä, että jokaisella on jokin omakohtainen käsitys musiikista. Se on jotain ääntä ja jotain etenevää liikettä. Siinä on dynaamisuutta. Tarkoituksenani on selvittää, miten musiikki vaikuttaa yleensä ihmisiin ja miten ihmisen aivot ylipäänsä reagoivat musiikkiin ja…

Jatka lukemista