Musiikin ainutlaatuisuus – näkökulmia ihmisen musiikinoppimiskykyyn

Kirjoittaja: Anna-Maria Pietiläinen 2013, Savonia-ammattikorkeakoulu Artikkelissani musiikin ainutlaatuisuudesta ja sen oppimisesta käsittelen musiikin olemassaoloa  maailmassa ja ihmisessä itsessään. Perusoletuksena pidän sitä, että jokaisella on jokin omakohtainen käsitys musiikista. Se on jotain ääntä ja jotain etenevää liikettä. Siinä on dynaamisuutta. Tarkoituksenani on selvittää, miten musiikki vaikuttaa yleensä ihmisiin ja miten ihmisen aivot ylipäänsä reagoivat musiikkiin ja…

Jatka lukemista