Pedagogina kasvaminen tutkimuksen avulla

Tutkiva opettajuus on viime vuosien aikana tullut minulle hyvin läheiseksi teemaksi. Se alkoi konservatoriolta, kun tein pienen haastattelututkimuksen laulunopettajien käsityksistä hyvästä opettajuudesta ja jatkui Jyväskylässä, kun aloitin kasvatustieteen maisteriopinnot yliopistolla samoihin aikoihin musiikkipedagogin opintojen kanssa. Tässä artikkelissa käsittelen tutkivaa opettajuutta pro gradu tutkielmani kautta ja tutkimusprosessin kautta saamiani oivalluksia. Pohdin myös tutkijan ja opettajan rooleja…

Jatka lukemista

Oppilaana aikuinen

”Musiikki antaa elämyksiä ja voimaa. Se nostaa arjen rutiineista henkiseen maailmaan. Saan siitä sisältöä elämääni.” Näillä sanoilla 54-vuotias musiikinopiskelija kuvaili omaa musiikkisuhdettaan Kaisa Saaren pedagogisessa opinnäytetyössä (2007, 14). Se kiteyttää mielestäni hienosti musiikin ja soittamisen ydinajatuksen. Musiikkiharrastus mielletään yleensä lasten ja nuorten harratukseksi, koska sitä pidetään harrastuksena, joka tulee aloittaa mahdollisimman nuorena. Tosiasiahan on, että…

Jatka lukemista

Mikä härdelli! Musikaalia toteuttamassa lasten kanssa

”Nyt syntyi soppa…” alkaa yksi Pekka Simojoen säveltämän musikaalin lauluista. Aikamoinen ja  mielenkiintoinen soppa tästä syntyikin. Toteutimme Pistaasipähkinöiden arvoitus -musikaalin Pohjois-Karjalassa toukokuun lopussa. Mukana oli  noin neljäkymmentä lasta ja nuorta lähialueen kunnista. Halusin tämän artikkelin avulla valottaa vähän lapsikuorotyön toimintaa, lapsiryhmän ryhmädynamiikkaa, musikaalin toteuttamisen eri vaiheita sekä referoida lasten kokemuksia musikaaliproduktion tekemisestä. Haimme musikaaliin laulajia…

Jatka lukemista

Rakas soitonopettaja, tunnetko oppilaasi? – Näkökulmia soittotuntitilanteeseen

Soitonopiskelu on monimutkaista puuhaa. Oppilas vie soittotunnille mukanaan melkoisen määrän ulkomusiikillisia tekijöitä, joiden kanssa pitäisi pystyä vastaanottamaan uutta informaatiota ja keskittymään sen hetkiseen aiheeseen. Lisäjännityksensä tilanteeseen tuo opettaja, joka katselee soittotuntia aivan omasta tulokulmastaan. Mitä soittotunneilla siis oikein tapahtuu? Kuinka luoda soittotunnista tilanne, joka tukee ja edes auttaa musiikin oppimista? Aluksi lienee tarpeellista määrittää mitä…

Jatka lukemista

Vaikea harrastus helpossa yhteiskunnassa – Toimivatko nykypäivän ihmisihanteet musiikinopiskelun jarruna?

Ei ole olemassa kahta täysin samanlaista ihmistä, ei myöskään kahta samanlaista kasvattajaa. Oli kyse sitten äidistä, opettajasta tai isovanhemmasta, ei ole olemassa muottia, johon jokainen kasvattaja sopisi. Mikä ohjaa meitä kasvattajana ja miksi? Tässä artikkelissa haluan paneutua nimenomaan soitonopettajaan kasvattajana. Kuten ihmisen persoonaan muutenkin, vaikuttaa opettajan identiteettiin monien eri tekijöiden summa. Omaa persoonaansa on mahdotonta…

Jatka lukemista