instrumenttiopettaja

Musiikki ja maku – Miksi on tärkeää tietää, mitä soitto-oppilas kuuntelee?

Suurin osa nuorisosta kuuntelee jonkinlaista musiikkia. Miksi musiikki on ylipäätään tärkeää nuorisolle? Entä miksi erikoislukion instrumenttiopettajan on tärkeää tietää, mitä...

Instrumenttiopettajan ja oppilaan vuorovaikutussuhteen haasteet

Opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutuksen toimivuus on tärkeässä roolissa kun tarkastellaan oppilaan edistymistä soittoharrastuksensa parissa. Instrumenttiopettajan ja oppilaan välinen opetussuhde...