Opettaja – vuorovaikuta verkko-opetuksessa

Kari Hytönen, Hanna-Leena Niemelä, Kati Pöllänen & Sonja Salonen Viime aikainen digitalisaation kehitys on tuonut oppimis- ja opetusympäristöjen ja – menetelmien muutoksen sekä verkkoja monimuoto-opetuksen osaksi opettajan arkipäivää. Parhaimmillaan verkko ja teknologia mahdollistavat opetuksen pedagogisen ja vuorovaikutuksellisuuden kehittymisen. Lähtökohtana on tällöin välineen sijaan juuri pedagoginen mielekkyys ja – tavoitteellisuus,  vuorovaikutteisuus ja vahvempi opiskelijalähtöisyys. Opettajalle tämä…

Jatka lukemista

Etänä – läsnä – yksin – yhdessä!

Avoimissa oppimisympäristöissä ajan ja paikan lisäksi oleellista on myös tahti. Tieto- ja viestintäteknologian myötä yksilön ja ryhmän oppimisprosessit voidaan huomioida joustavasti. Vaikka oppimiskäsitykset muuttuvat, ei pedagoginen ydin katoa mihinkään. Perinteisesti opetus on tapahtunut luokassa, opettajan johdolla samanaikaisesti, samassa tahdissa ja samassa paikassa. Oppimiskäsitykset ovat kuitenkin muuttuneet ja tulevat varmasti muuttumaan edelleen. Oppija on noussut keskiöön….

Jatka lukemista

Verkko-opettajaksi porukalla

JAMKin hyvinvointiyksikön opettajat Jaana Ritsilä, Johanna Moilanen ja Maaret Rutanen löivät voimansa yhteen ja puristivat videomuotoon kokemuksensa Verkkowelho-koulutuksesta. Itse videon tekeminenkin otettiin oppimiskokemuksena ja varsinaiseen opetuskäyttöön suunnattuja videoita on siis myös luvassa. Oheiselle videolla käydään aluksi draaman avulla läpi lähtökohtia, joista opettajamme hyppäsivät mukaan koulutukseen. Videon loppuosa puolestaan kuvaa koulutuksesta heränneitä oppeja sekä visioita kunkin…

Jatka lukemista

Taloushallinnon ammattisisältöjä videoina verkkoon

Kun viime keväänä aloitimme Verkkowelho – kurssin, niin mietin tavoitteitani, miten voisin hyödyntää kurssin antia omilla opintojaksoilla. Opetan liiketalouden puolella taloushallinnon ammattiaineita. Yksi opetettavista opintojaksoista on yritysverotus. Yritysverotus on laaja kokonaisuus ja se mahdollisti pohtimaan, minkä osion voisi tehdä verkkototeutuksena. Päädyin toteuttamaan sukupolvenvaihdoksen osuuden verotuksessa verkko-opintoina.  ”Itselle videoiden tekeminen avasi uuden ulottuvuuden viedä opetusta verkkoon….

Jatka lukemista

AMK-tutkinto kokonaan verkossa – opettajan kokemukset

Tänä syksynä meillä JAMKin hyvinvointiyksikössä pyörähti käyntiin Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma, joka toteutetaan lähes täysin verkkopohjaisesti. Haastattelin verkkoryhmän koulutuksesta vastaavaa lehtoria Satu Varvikkoa hänen kokemuksistaan ensimmäisen syksyn osalta. Alla haastattelun satoa. Satu, olet vastuussa JAMKin ensimmäisestä kokonaan verkossa toteutettavasta koulutusohjelmasta. Minkälaisia tuntemuksia tämä aiheuttaa? ”Pidän hienona mahdollisuutena sitä, että saan toimia ensimmäisen verkkoryhmämme tutorina. Olen…

Jatka lukemista

Ammattietiikkaa yli maarajojen

Hollantilaiset ja suomalaiset YAMK -opiskelijat osallistuivat tänä syksynä yhtebrisellä verkko-opintojaksolla ammattietiikan tiimoilta. Hanna Hopia avaa alla sekä videomuodossa että tekstin kautta ajatuksiaan verkkokurssin toteuttamisesta. Hannan optima-työtilasta kelpaa ottaa mallia! (Jos video yllä ei näy katso se suoraan täältä) Verkko-opintojakso ”Ethics in clinical practice” toteutettiin yhdessä hollantilaisten ja suomalaisten sosiaali- ja terveysalan YAMK opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoita…

Jatka lukemista