2011/1

Verkkolehden julkaisu 1/2011

Opettaja – vuorovaikuta verkko-opetuksessa

Kari Hytönen, Hanna-Leena Niemelä, Kati Pöllänen & Sonja Salonen Viime aikainen digitalisaation kehitys on tuonut oppimis- ja opetusympäristöjen ja –...

Etänä – läsnä – yksin – yhdessä!

Avoimissa oppimisympäristöissä ajan ja paikan lisäksi oleellista on myös tahti. Tieto- ja viestintäteknologian myötä yksilön ja ryhmän oppimisprosessit voidaan huomioida...

Verkko-opettajaksi porukalla

JAMKin hyvinvointiyksikön opettajat Jaana Ritsilä, Johanna Moilanen ja Maaret Rutanen löivät voimansa yhteen ja puristivat videomuotoon kokemuksensa Verkkowelho-koulutuksesta. Itse videon...

Taloushallinnon ammattisisältöjä videoina verkkoon

Kun viime keväänä aloitimme Verkkowelho – kurssin, niin mietin tavoitteitani, miten voisin hyödyntää kurssin antia omilla opintojaksoilla. Opetan liiketalouden puolella...

AMK-tutkinto kokonaan verkossa – opettajan kokemukset

Tänä syksynä meillä JAMKin hyvinvointiyksikössä pyörähti käyntiin Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma, joka toteutetaan lähes täysin verkkopohjaisesti. Haastattelin verkkoryhmän koulutuksesta vastaavaa...

Ammattietiikkaa yli maarajojen

Hollantilaiset ja suomalaiset YAMK -opiskelijat osallistuivat tänä syksynä yhtebrisellä verkko-opintojaksolla ammattietiikan tiimoilta. Hanna Hopia avaa alla sekä videomuodossa että tekstin...

Liikkuva kuva osaksi oppimista

Video on havaittu hyväksi tavaksi rikastuttaa oppimateriaaleja ja moni opettaja tutustui ja tuotti videoita koulutuksen aikana. Laadukkaiden videoiden tuottaminen on...

Etäläsnäolo

Moni verkkowelho oli käyttänyt Adobe Connect- järjestelmää luennoimiseen ja ohjaukseen jo aikaisemmin. Haasteeksi koetettiin tekniikan ongelmat ja opettajan oma osaaminen....

Optima ytimenä

Tieto- ja viestintätekniikan kehitys on nopeaa. Uusia pilvipalveluja, joita opettajat voisivat hyödyntää opetuksessaan, syntyy kiihtyvällä tahdilla. Palveluiden haltuunotto ja teknologiassa...

Verkkowelhot jakamassa taikojaan

Ryhmä aktiivisia Jyväskylän ammattikorkeakoulun opettajia perehtyi Verkkowelho –koulutuksessa tieto- ja viestintätekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin monipuolistaa oppimisympäristöjä. Teknologian opetuskäytölle on paljon odotuksia....