Taloushallinnon ammattisisältöjä videoina verkkoon

Kun viime keväänä aloitimme Verkkowelho – kurssin, niin mietin tavoitteitani, miten voisin hyödyntää kurssin antia omilla opintojaksoilla. Opetan liiketalouden puolella taloushallinnon ammattiaineita. Yksi opetettavista opintojaksoista on yritysverotus. Yritysverotus on laaja kokonaisuus ja se mahdollisti pohtimaan, minkä osion voisi tehdä verkkototeutuksena. Päädyin toteuttamaan sukupolvenvaihdoksen osuuden verotuksessa verkko-opintoina.

 ”Itselle videoiden tekeminen avasi uuden ulottuvuuden viedä opetusta verkkoon. Tämä ratkaisu palvelee opiskelijoita ja he saavat mahdollisuuden opiskella heille sopivalla ajalla.” .

Valmistelu alkoi materiaalin valmistuksella. Tein ensimmäisen luentomateriaalin kokonaisuudesta. Tein materiaalin ensin perinteistä luentoa ajatellen. Kirjoitin materiaalikokonaisuuden ilman pilkkomista pienempiin osiin, mitä tarvitaan kun tehdään verkkomateriaalia studiossa.

Seuraavassa vaiheessa varasin studion ja hahmottelin käsikirjoitukselle rakenteen. Otsikoin materiaalin sopiviin kokonaisuuksiin. Mietin punaista lankaa, miten osat istuvat kokonaisuuteen.

Kuvauksissa käytimme power pointeja ja kasvoni näkyvät videolla eli ei tehty pelkästään ääni videota. Tämä kohta prosessista oli haasteellinen, miten pystyy puhumaan luonnollisesti ja rauhallisesti, että lopputulos on luonnollinen. Kuvaukset sujuivat jouhevasta ja saimme materiaalin päivän aikana valmiiksi.

Suunnittelin videot OPTIMAN-työtilaan ja ohjeistin opiskelijat kirjallisesti, miten suorittavat tehtävät. OPTIMAN rakensin niin, että jokaisella videolla on oma kansio, mihin olen upottanut videon ja power point on saatavilla lukumateriaaliksi. Oppimisen kannalta opiskelija voi käyttää useita aisteja oppimisprosessissaan.

Pyysin erästä talousihmistä katsomaan videot, joka ei ole kouluorganisaatiossa. On tärkeää saada palautetta, miten materiaali toimii myös koulumaailman ulkopuolella. Videot nähtiin hyvänä keinona kouluttaa henkilöstöä helposti ja kustannustehokkaasti, koska ei tarvitsisi lähettää henkilöstöä talon ulkopuolelle koulutukseen. Videoita voisi hyödyntää tulevaisuudessa myyntipalvelussa, kun tarjotaan taloushallinnon koulutusta organisaatioille.

Erica Svärd
lehtori (taloushallinto)
Liiketoiminta ja yrittäjyys