Optima ytimenä

Tieto- ja viestintätekniikan kehitys on nopeaa. Uusia pilvipalveluja, joita opettajat voisivat hyödyntää opetuksessaan, syntyy kiihtyvällä tahdilla. Palveluiden haltuunotto ja teknologiassa mukana pysyminen aiheuttaa haasteen hallitulle teknologian käytölle ja edelleen opetusteknologian johtamiselle. Verkkowelho-koulutuksen aikana puntaroimme oppimisalustaamme ja sen merkitystä verkkotuetussa opiskelussa. Totesimme, että Optima toimii hyvänä ytimenä, johon voi tarvittaessa liittää ulkopuolisia palveluita kulloisenkin tarpeen tyydyttämiseksi….

Jatka lukemista