Oppimisympäristöt

Optima ytimenä

Tieto- ja viestintätekniikan kehitys on nopeaa. Uusia pilvipalveluja, joita opettajat voisivat hyödyntää opetuksessaan, syntyy kiihtyvällä tahdilla. Palveluiden haltuunotto ja teknologiassa...