Etäläsnäolo

Moni verkkowelho oli käyttänyt Adobe Connect- järjestelmää luennoimiseen ja ohjaukseen jo aikaisemmin. Haasteeksi koetettiin tekniikan ongelmat ja opettajan oma osaaminen. Saimme kuitenkin erittäin onnistuneen kokemuksen etäläsnäolosta käyttämällä laadukasta mikrofonia, joka poimi luokkatilasta kaikkien äänet etäosallistujien kuultavaksi eikä opettajakaan ollut sidottu mikrofonin piuhan päähän.

Etäläsnäolijoiden äänet kuuluivat selkeinä ja kuvat näkyivät opetustilan toiselta tykiltä. Kokemus oli kaikille osallistujille positiivinen ja loi uskoa etäohjauksen onnistumiselle. Opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä ohjaamiseen on löydettävä useita tehokkaita ja helposti saavutettavissa olevia menetelmiä. Olisiko Adobe Connect yksi näistä välineistä?

Satu Aksovaara
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
JAMK