Verkkowelhot jakamassa taikojaan

Ryhmä aktiivisia Jyväskylän ammattikorkeakoulun opettajia perehtyi Verkkowelho –koulutuksessa tieto- ja viestintätekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin monipuolistaa oppimisympäristöjä.

Teknologian opetuskäytölle on paljon odotuksia. Oppimisen tueksi valjastetun tekniikan tulisi edistää osaamisen kehittymistä tukemalla mm. vuorovaikutuksellisuutta, yksilöllisiä oppimistyylejä, palautteen antamista, yhteistyötä ja yhteisöllisyyden kehittymistä. Näihin haasteisiin me oppivana opettajajoukkona etsimme ja innovoimme ratkaisuja. Verkkowelho herätti ajatuksia ja ideoita, joita yhdessä jalostimme sulauttaen teknologiaa osaksi pedagogisia toteutuksia.

Kuvassa auki oleva aita ja peltomaisema

Opettajasta moniosaaja
Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat jatkuvaa muutospainetta oppilaitoksille ja opettajuudelle. Tämän johdosta myös opettajien tieto- ja viestintätekniikan osaamisvaateet kasvavat. Näistätiedostetuimmat ovat taito käsikirjoittaa ja luoda käytettävyydeltään hyvää verkkopedagogiikkaa.

Uudet OPE.FI- vaatimustasot enteilevät edelleen voimakasta tarvetta opettajien täydennyskoulutukselle.  Toisaalta valjastamalla tieto- ja viestintätekniikka osaksi opettajien verkostomaista toimintaa oppilaitoksen sisällä saavutetaan OPE.FI I –tason tavoitteet tiedon kuluttamiselle ja yhteisölliselle tuottamiselle.

 

Verkkowelho-koulutuksen parasta antia
Koulutuksen palautekeskustelun yhteydessä pohdimme koulutuksen merkitystä. Ehkä merkittävämmäksi tekijäksi muodostui yhteisöllisyyden rakentuminen ja moniammatillisen opettajaverkoston muodostuminen. Keskustellessamme yli ammattialojen verkkopedagogiikasta ja verkko-opettajien haasteista sovelsimme ja tuotimme uusia arjen innovaatioita verkko-oppimiseen. Keskusteluissamme tekniikka ei ollut ensisijainen asia, vaan opiskelijan oppiminen. Tämä koulutus ja oppiva yhteisö tempaisi minut vierellä kulkijasta osaksi ryhmää. Tässä oli ilo olla mukana!

Satu Aksovaara
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
JAMK