Videot ja liikkuva kuva

Verkko-opettajaksi porukalla

JAMKin hyvinvointiyksikön opettajat Jaana Ritsilä, Johanna Moilanen ja Maaret Rutanen löivät voimansa yhteen ja puristivat videomuotoon kokemuksensa Verkkowelho-koulutuksesta. Itse videon...

Ammattietiikkaa yli maarajojen

Hollantilaiset ja suomalaiset YAMK -opiskelijat osallistuivat tänä syksynä yhtebrisellä verkko-opintojaksolla ammattietiikan tiimoilta. Hanna Hopia avaa alla sekä videomuodossa että tekstin...

Liikkuva kuva osaksi oppimista

Video on havaittu hyväksi tavaksi rikastuttaa oppimateriaaleja ja moni opettaja tutustui ja tuotti videoita koulutuksen aikana. Laadukkaiden videoiden tuottaminen on...

Verkkowelhot jakamassa taikojaan

Ryhmä aktiivisia Jyväskylän ammattikorkeakoulun opettajia perehtyi Verkkowelho –koulutuksessa tieto- ja viestintätekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin monipuolistaa oppimisympäristöjä. Teknologian opetuskäytölle on paljon odotuksia....