Etänä – läsnä – yksin – yhdessä!

Avoimissa oppimisympäristöissä ajan ja paikan lisäksi oleellista on myös tahti. Tieto- ja viestintäteknologian myötä yksilön ja ryhmän oppimisprosessit voidaan huomioida joustavasti. Vaikka oppimiskäsitykset muuttuvat, ei pedagoginen ydin katoa mihinkään.

tauluPerinteisesti opetus on tapahtunut luokassa, opettajan johdolla samanaikaisesti, samassa tahdissa ja samassa paikassa. Oppimiskäsitykset ovat kuitenkin muuttuneet ja tulevat varmasti muuttumaan edelleen. Oppija on noussut keskiöön. Tavoittelemme pintaoppimisen sijaan syvällisempää oppimista.

Erilaisia oppimistilanteita voidaan jäsentää ajan, paikan ja tahdin mukaan. Tämä jaottelu avaa näkökulmia oppivan yhteisön vuorovaikutuksen luonteeseen ja edelleen tieto- ja viestintätekniikan sulauttamiseen aidosti osaksi pedagogisia prosesseja. Teknologia taipuu sekä yksilön omaan tahtiin tapahtuvaan oppimiseen kuin yhteisiin oppimisprosesseihin, joiden yhdistäminen on oppimisprosessille merkittävää.

ATTE-hankkeen toimijat ovat juuri julkaisseet varsin kattavan artikkelin teknologian roolista oppimistilanteiden tukena, jossa tarkastelun lähtökohtana on asynkroninen ja synkroninen oppiskelu. Lue koko artikkeli Ajatus liikkuu -oppimateriaaleista!

Toimitus, Satu Aksovaara